"Spalovny jsou ekonomický nesmysl" podruhé

V minulém čísle časopisu vyšel pod názvem "Projekty spaloven jsou ekonomickým nesmyslem"názor starosty obce Horní Suchá Ing. Jana Lipnera na výstavbu nových spaloven směsného komunálního odpadu.

Požádali jsme pana starostu, aby podrobněji popsal své argumenty vztahující se zejména k projektu výstavby spalovny komunálního odpadu v lokalitě Barbora v Karviné (KIC Ostrava). Obec Horní Suchá, která bude výstavbou spalovny nejvíce postižena, se odvolala proti Rozhodnutí o umístění stavby spalovny, vydaném Magistrátem města Karviná. Přinášíme podstatnou část reakce Ing. Lipnera: Cena za spálení tuny odpadu je ve spalovně Barbora odhadována na 2500 Kč bez DPH. Cena za uložení jedné tuny na řízené skládce zhruba kilometr od ní je nyní 380 Kč. Rozdíl se má dokrýt poplatkem za ukládání odpadu, jehož výše má být určena zákonem. Tedy dokonce ani ne „neviditelnou rukou trhu“. Laicky to vždy vysvětluji asi takto: Přijdu k řezníkovi a chci svíčkovou. Jenže ta stojí 150 korun. Tak mu povídám: „Svíčková je moc drahá, pokud s tou cenou něco neuděláte, vezmu si bůček za 60.“ „Ano“, řekne řezník, „udělám,“ – a připíše před cenu bůčku jedničku.


KONKURENČNÍ VÝHODA

Toto „dokrytí“ ceny pak nebude dáno žádnou konkurencí, BAT technologií nebo čímkoliv jiným. Spalovny prostě získají konkurenční výhodu zákonem, aniž by byl vyvíjen jakýkoliv tlak na snížení jejich nákladů. Přičemž je známo, že spalovna v Brně je již nyní – po rekonstrukci – schopna spalovat za ceny nižší. Faktem je, že vysoká cena za spálení tuny odpadu je dána vysokou cenou za vyčištění spalin (u roštových spaloven) při spalování plastů. Tyto ovšem zvyšují výhřevnost spalovaného směsného odpadu, takže čím je jich v „palivu“ více, tím pro spalovnu lépe. To jsme si ověřili na spalovně ve Vídni, kde nám bylo ve slabé chvilce sděleno, že separaci plastů opatrně omezují. Velice opatrně, je to samozřejmě mediálně neprůchodné.

Separaci plastů také částečně financují výrobci obalů, se skřípěním zubů a prostřednictvím společnosti EKO-KOM, kterou sami založili. Podíl z těchto částek pak dostávají také obce, které fakticky separaci organizují a provádějí. Platby „baličských“ společností a dotace obcím se pak odvíjejí nikoliv (jak jedině by to bylo logické, spravedlivé a ekologické) od toho, co se celkem vyrobí a co způsobí celkovou zátěž životního prostředí, ale jen od toho, co se skutečně vytřídí! Takže ne že „znečišťovatel platí“! Znečišťovateli maximálně vyhovuje spalování směsného odpadu. To platí zase jen občan! Protože to dostal uloženo zákonem. (viz pozn. red na konci strany).

JEDINÝ ODBĚRATEL

Spalovny jsou logicky umísťovány v místě odběru tepla. To je naprosto v pořádku a bylo by tomu tak i u spalovny Barbora v Karviné. Jenže odběratel tepla je jen jediný a diktuje si ceny. V dokumentaci EIA se (omylem, jak jsme posléze zjistili) dokonce objevila kopie cenového ujednání mezi provozovatelem blízké teplárny a společností KIC. Cena se zde pohybovala v rozmezí přibližně 50-80 Kč za GJ tepla. Kdyby si tam tento monopolní odběratel napsal 30 Kč, tak to tak bude. Nic proti tomu, chová se tržně. Cena tepla vyrobeného z obnovitelných zdrojů totiž, na rozdíl od stejné elektrické energie, nepodléhá regulaci. Jenže i toto se promítne do výsledné ceny za spálení tuny odpadu.

Občas se vyskytne argument, že zvýšení ceny za teplo odebrané teplárnou se promítne do zvýšení ceny tepla pro uživatele bytů v bytech bytových domů takto zásobovaných teplem. Asi částečně ano. Ale jak k tomu přijdou ti ostatní, zejména uživatelé rodinných domků, kteří toto „chráněné“ teplo neodebírají a přesto mají platit nehorázné sumy za likvidaci odpadu?! Ad absurdum – stavba spalovny má být dotována z prostředků poskytovaných Evropskou unií. Jenže – kam vlastně nakonec doputují evropské peníze? Skončí v České republice, nebo dojdou přes dividendy ze zisku do sídla majitelů teplárny, to jest nejspíše do Francie?

SUMA SUMÁRUM

Takto nastavený systém fungování spaloven vůbec nebude nutit „baliče“ a výrobce naprosto nesmyslně, až „atomizovaně“ balených výrobků, aby se tento šílený trend poslední doby pod nějakým ekonomickým tlakem snažili zvrátit. Vždyť spalovny jsou tak ekologické! A ruku na srdce – mám pocit, že některým městům to tak i vyhovuje. Každá separace komunálního odpadu prozatím díky nedostatečným platbám od výrobců obalů zdražuje nakládání s ním. A hlavně – je s tím práce! „Ekologické“ spálení směsného komunálního odpadu není zřejmě lepším řešením, ale zcela jistě jde o řešení pohodlnější …

Ing. Jan Lipner
starosta obce Horní Suchá

Pozn redakce: Je nutno upřesnit, že platby tzv. „baličských“ společností do EKO-KOMu jsou stanovovány podle množství a materiálu obalů, jež uvádějí na trh. Takto získané prostředky se pak rozdělují obcím na podporu třídění obalových materiálů. Obce jsou ze zákona povinny zavést separační systémy na všechny využitelné složky komunálního odpadu, tedy nejen obaly.

Článek ze 6.6.2012:

Projekty spaloven jsou ekonomickým nesmyslem

 

Svíčková je moc drahá, tak zvedneme cenu bůčku zákonem – takto obrazně vidí dnešní situaci starosta Horní Suché (ilustrační foto HN).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *