Spalovna Termizo změnila vlastníka

Jedna ze tří českých spaloven komunálního odpadu se stala od července 2011 součástí skupiny MVV Energie CZ. Nový majitel si od energetického využití odpadů hodně slibuje.

Libereckou spalovnu, která zpracovává a energeticky využívá komunální odpad, dosud vlastnila společnost PPF Partners, společného investičního fondu skupin PPF a Generali. Akvizici stoprocentního podílu společností MVV Energie CZ, a. s., musel schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

STRATEGICKÝ CÍL BYL SPLNĚN

„Naše společnost plní svůj další strategický cíl a vstupuje do oblasti energetického využití odpadu (EVO), kterou dlouhodobě zkoumá,“ říká její předseda představenstva Ing. Václav Hrach, PhD. „Do naší strategie, kam dlouhodobě patří především centrální výroba tepla a kogenerační výroba elektřiny, jsme doplnili dlouhodobě sledovanou oblast EVO, která má perspektivní budoucnost. Naše mateřská společnost patří v Německu mezi tři největší provozovatele EVO a disponuje tak značnými zkušenostmi z této oblasti podnikání,“ doplnil. Kapacita spalovny dosahuje téměř 100 tisíc tun za rok. Z odpadu společnost vyrobí ročně zhruba 698 TJ tepla a ve vlastní turbíně vyrobí elektrickou energii pro chod celé technologie a dodávku do veřejné sítě ve výši 8,2 Gwh.


Nový vlastník spalovny ve své tiskové zprávě zdůrazňuje, že spalovna není díky velmi účinnému systému čištění spalin zatížena ekologickými poplatky, jako tomu je v případě jiných energetických zdrojů spalujících fosilní paliva. Cenově také není tento zdroj energie závislý na světových trzích ropných či uhelných komodit. „Obě tyto výhody by se měly projevit v budoucnu. Jedná se o cenově stabilní a perspektivní zdroj tepla pro centrální zásobování v Liberci,“ uvádí ve zprávě Václav Hrach.

PROPOJENÍ S TEPLÁRNOU

Bez spalovny by nebylo možné naplnit plán odpadového hospodářství Libereckého kraje, a zařízení tak hraje významnou regionální úlohu jak na poli nakládání s odpady, tak i v oblasti produkce elektrické a tepelné energie. Energetické využití komunálních odpadů patří podle MVV Energie CZ k těm nejlepším způsobům, jak maximálně zužitkovat potenciál paliva, které nemá příliš dalších možností využití. Navíc je spalovna technologicky propojena s Teplárnou Liberec, a. s., kterou ze 70 % vlastní MVV Energie CZ. Pro spalovnu to jistě bude výhodou. Analýzy ukazují, že ekonomická efektivita spaloven vesměs závisí na možnostech uplatnění produkovaného tepla.

MVV Energie CZ, a. s., byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je součástí německé MVV Energie AG se sídlem v Mannheimu. Skupina MVV Energie CZ dnes působí v sedmnácti městech České republiky a celkově má 615 zaměstnanců. Zaměřuje se hlavně na výrobu a distribuci tepla a kogenerační výrobu elektřiny.

 

VÝZKUMNÉ PROJEKTY TERMIZO

Spalovna se podílí na projektech minimalizace vlivu zařízení na životní prostředí:

Eureka dioxin (2004-2006): technologie katalytické filtrace REMEDIA D/F umístěné poprvé na světě jen v částečně vyčištěných spalinách.

Eureka dioxin 2 (2006-2007): ověření originální české patentované metody CMD umožňující dehalogenovat perzistentní toxické organické látky (POPs) adsorbované na povrchu pevné fáze (popílku) vystupující z katalytické filtrace REMEDIA D/F v reálných podmínkách provozu, bylo dosaženo účinnosti vyšší než 98 %.

Eureka biofix (2006-2009): využití odpadního oxidu uhličitého z kvalitně vyčištěných spalin v TERMIZO a. s. pro transformaci do rychle rostoucí kultury řas vybraného kmene Chlorella. Využívají se originální české technologie a aparáty.

Eureka alganol (2009-2012): modifikace způsobu růstu řas tak, aby obsahovaly vysoké obsahy škrobů (nyní již více než 50 % sušiny) a lipidů. Potom je zde reálná varianta produkce biopaliv 2.generace (bioetanolu a biodieselu). Vyprodukované řasy se používají jako krmivový doplněk pro telata.

MPO TIP Nanofil (2009-2012): výzkum technologie výroby nanofiltrů pro oddělování pevných znečišťujících látek, nebo pro rozklad toxických organických látek, resp. NOx.

MPO TIP (2009-2012): výzkum odolnosti difuzních nanopovlaků na bázi hliníku proti vysokoteplotní korozi v podmínkách spaloven komunálního odpadu i kotlů pro spalování biomasy.

„Oblast energetického využití odpadů má perspektivu,“ říká Ing. Václav Hrach, PhD.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *