Spalovna na Vysočině

Starostové patnácti obcí s rozšířenou působností v Kraji Vysočina se nebrání vzniku spalovny odpadu. Považují spalovnu za možné budoucí řešení, požadují však dostatečné ekonomické vyhodnocení projektu. Starostové uvažují o vzniku společnosti, která by otázku výstavby spalovny koordinovala. Shodli...

Starostové patnácti obcí s rozšířenou působností v Kraji Vysočina se nebrání vzniku spalovny odpadu. Považují spalovnu za možné budoucí řešení, požadují však dostatečné ekonomické vyhodnocení projektu. Starostové uvažují o vzniku společnosti, která by otázku výstavby spalovny koordinovala. Shodli se na tom na jednání s vedením kraje o systému nakládání s odpady na Vysočině.

„Kraj se nebrání tomu, aby do podobné nově vzniklé společnosti vstoupil. Možná je také varianta využití služeb některé již existující společnosti,“ uvedla pro ČTK mluvčí kraje Jitka Svatošo-vá. Společnost by podle ní mohla obce zastupovat při jednáních s budoucími investory či při schvalování různých strategických dokumentů.

Základy systému, jako je například svoz odpadu a jeho třídění, možnosti recyklace a příjmu odpadu ve sběrných dvorech, jsou podle mínění starostů v obcích dobře nastavené a fungují. „Starostové jsou si vědomi, že otázka spalovny bude aktuální až pro budoucí samosprávy vzešlé z příštích komunálních voleb, ale v současné době je nutné projekt nastartovat,“ dodala mluvčí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *