Soutěž Zlatá VOD-KA 2023 ukázala nejlepší nové technologie v oboru

V rámci 22. ročníku mezinárodní výstavy VOD-KA 2023 proběhla již tradiční soutěž s názvem Zlatá VOD-KA 2023. Letošní ročník představil celkem 16 exponátů – nominaci získalo šest z nich.

Všechny přihlášené exponáty prošly drobnohledem odborné komise, nicméně jejich přínos oboru mohli posoudit také tisíce návštěvníků letošního ročníku mezinárodní výstavy. I přes zajímavost všech přihlášených exponátů rozhodla odborná porota o ocenění tří nejlepších.

Výsledky byly vyhlášeny během společenského večera. Na bronzovém třetím místě se umístil model upgradovací stanice biometanu, kterou vyrábí Česká voda – MEMSEP, a.s., Česká republika a jeho vystavovatelem byla společnost Veolia Česká republika, a.s. Stanice umí vyčistit kalový plyn (biometan) na 95 % obsahu CH4.

„Velmi si vážíme ocenění,“ uvedl Ondřej Beneš, obchodní ředitel Veolia Česká republika, a.s., a pokračoval: „Prezentované řešení MEMGAS, dodávané celosvětově společností Veolia, zajišťuje úpravu bioplynu na kvalitu zemního plynu a jeho návaznou dodávku do distribuční plynárenské sítě. V Praze bude toto zařízení od letošního léta produkovat ročně až 1,5 mil. m3 zeleného biometanu a je prvním svého druhu v České republice. Dodávka je plně kontejnerizována. Doplnění systému MEMGAS na čistírny odpadních vod s anaerobním vyhníváním zvýší energetickou soběstačnost ČOV v souladu s novými požadavky taxonomie či návrhu revize směrnice o čištění městských odpadních vod.“

Pomyslnou stříbrnou příčku obsadil elektrický frézovací robot pro čištění a monitoring kanalizace, který vyrábí Raush REHAB a na akci byl vystavován společností DISA, s.r.o. „Vozidlo Rausch Rehab od firmy Rausch zvládne nejen plnohodnotnou inspekci, ale i robotické frézování kanalizací,“ představila exponát jednatelka společnosti DISA Zuzana Juřeníková s tím, že mezi jeho nesporné výhody patří to, že jde o vozidlo o váze do 3,5 tuny, což znamená, že k jeho řízení stačí řidičský průkaz skupiny B a jedna posádka na dvě činnosti, má bateriový pohon a dosah práce může být až 250 metrů.

Celkové první místo obsadila multiparametrová měřicí sonda kvality vody PROTEUS výrobce Proteus Instruments, kterou na letošní výstavě VOD-KA vystavovala firma Novast Automation, s.r.o. „Multiparametrová sonda Proteus představuje skokovou změnu v monitorování rozpuštěných organických látek v reálném čase,“ představil inovativnost technologie Karel Klíma, jednatel firmy Novast Automation, a dodal: „Nejmodernější monitorovací platforma zahrnuje nejnovější technologii, která poskytuje přesné a spolehlivé měření s minimální údržbou. Je určena zejména pro monitorování biochemické spotřeby kyslíku (BOD) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC). Sonda je navíc schopna vyhodnocovat online přítomnost koliformních a e.coli bakterií. Pro měření dalších požadovaných parametrů může být osazena celkem až 13 senzory.“

Letošní ročník výstavy VOD-KA 2023 přinesl i další soutěže – všeobecně lákavou a pro návštěvníky atraktivní Vodárenskou soutěž zručnosti a také tradiční ocenění nejlepších a nejnápaditějších expozicí. Zde se hodnotilo ve třech kategoriích. Do 30 m2, od 31 do 60 m2 a nad 60 m2. V prvně zmiňované kategorii zvítězila expozice společnosti VLČEK SOLUTION s.r.o. V prostřední kategorii byly dle poroty nejlepší expozice dvě, a to společností SUEZ Water CZ s.r.o. a B & BC, a. s. V největších expozicích si odnesli prvenství rovněž dva vystavovatelé: HAWLE ARMATURY, spol. s r.o., a Veolia Česká republika, a.s.

První místo ve Vodárenské soutěži zručnosti získali Jan Mareš a Tomáš Grund z družstva II ze společnosti Severočeská servisní, a.s. Druhé místo obdrželi Martin Procházka a Pavel Zvonař ze společnosti ČEVAK a.s., provozní středisko Lipensko. Na třetím místě se umístili Petr Šilc a Radim Sojka z družstva I společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nutno dodat, že letošní akce pokračovala v tradici fotografické soutěže VODA 2023, tentokrát na téma „Kudy teče voda“. Vítězné fotografie z letošního ročníku si můžete prohlédnout v letním dvojčísle časopisu Sovak a všechny přihlášené snímky budou zveřejněny na webových stránkách https://www.sovak.cz/cs/fotogalerie.

-zr-

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down