Soutěž ve sběru hliníkového odpadu

Třicet šest měst v USA soutěží od roku 2004 ve sběru recyklovatelného odpadu, konkrétně plechovek vyrobených z hliníku.

V tomto meziměstském utkání nejde ani tolik o výhru, která je spíše symbolická, ale o prestiž. Kromě samotného množství nasbíraných konzerv a plechovek se totiž hodnotí i originalita kampaně a inovativnost sběrných projektů jednotlivých měst.

Podle serveru UrbanMining.org se podařilo jen v posledním roce sesbírat 107, a za dobu trvání ale již 793 milionů recyklovatelných kovových obalů. Výroba hliníku je energeticky náročný proces a tak úspora plynoucí z přirozené řevnivosti mezi městy přináší užitek ekonomický, i v oblasti životního prostředí.

Kampaň s názvem „Plechovky za hotové“ (Cans for Cash), koordinovaná hlavním producentem hliníku na území USA, firmou Novelis Inc. spolu s nevládními organizacemi, běží jeden měsíc v roce a jde při ní o to, které město nasbírá více plechovek, než ostatní. Interaktivní kampaň v jednotlivých sídelních útvarech napomáhá komunitám podle organizátorů utužit sousedského ducha, a zároveň patřičně vyzvedává důležitost recyklování.

„Nabízíme cestu,“ říká Jean-Marc Germain, prezident společnosti Novelis. „Cílem naší kampaně je, aby se koše a odpadkové kontejnery zbytečně neplnily, a nemrhalo se energií a cennými přírodními zdroji.“ shrnuje myšlenku sedmileté kampaně Germain a dodává: „Recyklace jedné jediné plechovky ušetří tolik energie, kolik byste spotřebovali na dvě hodiny provozu televizního přijímače.“

Soutěžení není jen záležitost „velkých“ měst jako jsou například Richmond a Milwaukee, tradičně se zapojuje řada měst s menší rozlohou a počtem obyvatelem. A právě ty překvapivě zvítězily v originálním pojetí vzdělávací kampaně pro veřejnost v letošním roce. „Právě teď v Americe dokážeme sesbírat a recyklovat něco přes polovinu všech plechovek, které ročně vyprodukujeme.“ říká Tom Cochran, vedoucí představitel sdružení starostů měst USA. Sběr hliníku šetří energii i přírodní suroviny, a také znamená zdroj příjmů pro města. Kampaň Cash for Can se považuje za způsob, jak se starostové zavazují poskytovat péči životnímu prostředí. Představitelé kampaně dokonce tvrdí, že jednoho dne bude USA recyklovat 100 procent všech vyrobených plechovek

Zdroj: server UrbanMining.org, 20.1. 2011

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *