Solidární systém pro zpětný odběr automobilových baterií

Akreditovaní dovozci automobilů založili v loňském roce solidární systému pro zpětný odběr a zpracování použitých automobilových baterií. Přestože funguje pouze něco přes rok, zaznamenal již zajímavé výsledky.

Solidární systém je alternativou mezi individuálním a kolektivním plněním povinností v oblasti zpětného odběru.

Prostřednictvím solidárního systému výrobci na základě písemně uzavřené smlouvy odpovídají za plnění povinnosti zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a materiálové využití automobilových baterií, a to společně a nerozdílně.

Jejich povinnosti v oblasti zpětného odběru jsou nejen podle paragrafu 31 h) zákona sumarizovány do povinností při uvádění automobilových baterií na trh, jejich označování, při zajišťování míst zpětného odběru a zpracování použitých automobilových baterií, vedení evidence zpětného odběru a zajišťování informačního zabezpečení zpětného odběru použitých automobilových baterií.


BUDOVÁNÍ SBĚRNÉ SÍTĚ

Ačkoliv vznikl k 16. 3. 2010, vykázal solidární systém pro sběr a využití použitých automobilových baterií vykázal v prvním roce své existence velmi dobré výsledky.

Jeho členové uvedli v roce 2010 na trh celkem 1888,459 tun automobilových baterií a dokázali vytvořit sběrnou síť se 152 místy zpětného odběru po celé České republice, což odpovídá jejich prodejní síti. Od počátku se na budování sítě podílela společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. Jedním z cílů solidárního systému je v letošním roce tuto sběrnou síť nadále rozšiřovat a zajišťovat pro zákazníky maximální komfort a dostupnou vzdálenost.

Výrobce automobilových baterií nebo akumulátorů je povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů od konečného uživatele, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby na koupi nové baterie nebo akumulátoru. Prostřednictvím sběrné sítě se v roce 2010 sebralo celkem 2860,281 tun použitých automobilových baterií – tedy více, že členové solidárního systému uvedli na trh.

Podle zákona je výrobce povinen zřídit místa zpětného odběru v každé obci, městském obvodě nebo městské části, kde jsou automobilové baterie a akumulátory, které uvádí na trh, prodávány. Ke splnění této povinnosti může výrobce na základě písemné dohody s obcí využít systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí. Smluvní partneři solidárního systému zajišťující provoz míst zpětného odběru jsou poslední prodejci, obce, sběrné suroviny, zpracovatelé autovraků a další subjekty. O místech zpětného odběru je zákazník informován na internetových stránkách www.zpetnyodber.eu, kde si může prostřednictvím vyhledávací aplikace dohledat v dané obci či městě partnery provozující místo zpětného odběru použitých automobilových baterií s pověřením zástupců solidárního systému.

MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Zpracování použitých automobilových baterií zajišťuje společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., s níž uzavřel solidární systém smlouvu. Výrobce je povinen zajistit, aby bylo materiálově využito 65 % průměrné hmotnosti olověných baterií nebo akumulátorů, včetně materiálového využití obsahu olova na nejvyšší úrovni, která je technicky proveditelná bez nadměrných nákladů. Díky aplikaci nejlepších dostupných technologií ve společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., dosáhla v roce 2010 účinnost procesu materiálového využití 65,5 %.

Díky optimalizaci logistiky sběru, efektivnímu nakládání s prostředky určenými na provoz systému a využití nejlepších dostupných technik při recyklaci použitých automobilových baterií pomáhá solidární systém chránit a minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí.

 

Ing. David Hrabina
GREEN Solution, s. r. o.

 

POVINNOSTI VÝROBCŮ

V oblasti zpětného odběru použitých automobilových baterií upravuje povinnosti novela zákona o odpadech č. 297/2009 Sb., ze dne 22. července 2009. Způsob plnění povinností si mohli výrobci zvolit, a to buď formou individuálního, solidárního nebo kolektivního plnění.

Výrobce automobilových baterií nebo akumulátorů je povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů od konečného uživatele:

– bez ohledu na výrobní značku,

– bez ohledu na datum jejich uvedení na trh

– bez vazby na koupi nové baterie nebo akumulátoru.

 

ČLENOVÉ SOLIDÁRNÍHO SYSTÉMU:

CITROEN ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o.

DK auto-moto, s. r. o.

FIAT ČR spol., s. r. o.

FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.

Honda Česká republika, s. r. o.

Hyundai Motor Czech, s. r. o.

Chrysler Czech Republic, s. r. o.

Chevrolet Central and Easter Europe Kft.

Isuzu Trucks Czech Republic, s. r. o.

KIA MOTORS CZECH, s. r. o.

Mazda Motor Logistics Europe N.V., org. sl.

Mercedes-Benz Česká republika, s. r. o.

M Motors CZ, s. r. o.

PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o.

Renault Česká republika, a. s.

Renault Trucks ČR, s. r. o.

SUBARU ČR, s. r. o.

SUZUKI MOTOR CZECH, s. r. o.

Toyota Motor Czech, s. r. o.

Volvo Auto Czech, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *