Autor
Kategorie:
Praxe

Solární květina na hi-tech skládce

Od května 2014 "kvete" na vídeňské skládce Rautenweg solární fotovoltaické zařízení ve formě pět metrů vysoké květiny - otáčí se za sluncem a vyrábí tak energii.

Květina vyrobí za rok kolem 3000 kWh energie, což odpovídá více než roční potřebě průměrné vídeňské domácnosti. Proud je používán především pro nabíjení vyhlídkového vláčku „48er-Tatzelwurm“, který umožňuje návštěvníkům prohlídku úložiště, i pro samotný provoz skládky.

HIGHT-TECH SKLÁDKA

Skládka Rautenweg leží zhruba deset kilometrů od centra Vídně. Tato bývalá štěrkovna je v současnosti jedinou městskou skládkou s kapacitou 14 mil. m3. Od roku 2008 se zde ukládají prakticky jen zpracované odpady ze spaloven.

Netříděný komunální odpad se ve Vídni spaluje v několika spalovnách. Odpady z nich, které představují zhruba třetinu původního objemu odpadu, směřují do centrálního zařízení (má tvar stanu, proto se mu říká Rinter tent). Ročně sem přijde zhruba 151 tisíc tun zbylého odpadu po spálení včetně popela, přibližně 34 tisíc tun popílku a 2400 tun částic zachycených na filtru. Zbytky odpadu jsou zde dále zpracovány a odstraňuje se z nich železo a neželezné kovy, poté se z něj vytvářejí betonové bloky, které jsou ukládány právě na skládce Rautenweg.

Vídeň s 1,7 mil. obyvateli (2012) vyprodukuje ročně zhruba 1 milion tun odpadu, tj. 16 tisíc tun týdně. 35 % je sváženo ze 430 tisíc kontejnerů na směsný odpad, zbytek pochází z 19 sběrných dvorů a 112 míst sběru nebezpečného odpadu. Ve městě je také na 200 000 kontejnerů na tříděný odpad (papír, kov, plast, sklo a bioodpady).

Solární květina jako propagace ochrany životního prostředí ve Vídni.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *