Autor
Kategorie:
Praxe

Solární elektrárny na skládkách

Firmy i odborníci v oblasti skládkování se všude na světě snaží, aby byl jejich obor vnímán jako ekologicky zodpovědný.

Cest je hodně – podporou recyklace, projekty na využití skládkového plynu i environmentální certifikací podniků. V Severní Americe přijala před dvěma lety profesní asociace National Solid Wastes Management Association (NSWMA) nové heslo, které zní: „Environmentalists. Every Day.“

V posledních letech zde nakládání s tuhými odpady postoupilo do další fáze: provozovatelé skládek začínají využívat uzavřených skládek pro instalaci fotovoltaických elektráren, které zásobují elektřinou jejich provozy a nejbližší sousedství.

„Uzavřená skládka nemůže být použitá pro nic jiného,“ říká Vince Guthrie, manažer skládky ve Fort Carson, kde byla fotovoltaická elektrárna vybudována na uzavřené skládce už v roce 2007. „Používání prostoru uzavřené skládky k tomu, aby se na ní zachycovala solární energie, je nejudržitelnější způsob, jak pokračovat ve využívání těchto prostor.“ Podle výsledků se zdá, že odpadové hospodářství má v tomto ohledu značný potenciál, zejména když se vyprodukovaná elektřina dodává do místní sítě a zásobuje energií okolní zástavbu.

BÝT SOBĚSTAČNÝ

Na vojenské základně ve Fort Carson, Colo., mají za cíl získávat energii pouze z obnovitelných zdrojů. Tohoto stavu chtějí dosáhnout do roku 2027. Velitelé základny si již v roce 2007, kdy hledali lepší využití pro místní zdroje, uvědomili, že místní uzavřená skládka může být využita pro fotovoltaickou elektrárnu a sníží tak závislost základny na fosilních zdrojích.

Fort Carson pronajal prostor skupině investorů. Ti vybudovali systém zahrnující 12akrový soubor solárních panelů namontovaných přímo na zemi (tedy v prostoru skládky, ale mimo vlastní těleso skládky). Uzavřené smlouvy umožňují nakupovat základně elektřinu ze solárních zdrojů při fixních nízkých cenách po dobu příštích 20 let. „Obnovitelné“ kredity, které které díky výrobě provozovatelé získávají, pomáhají splnit cíle využití obnovitelné energie celému státu Colorado.

Od roku 2007 vyrobil soubor solárních článků ve Fort Carson 3200 MWh energie za rok, což odpovídá roční spotřebě 500 budov základny.

ŠTĚRKOVÁ LOŽE

Na uzavřené skládce v Haywood County, N.C. byly fotovoltaické články instalovávány počátkem roku a začaly produkovat elektřinu v březnu. Vyrobená elektřina je prodávána do místní sítě.

Podle norem pro skládkování nesmějí podpůrné struktury pro solární systém proniknout do vrstev uzavírajících skládku. Řešením jsou oddělená štěrková lože, vytvořená na povrchu rekultivované skládky. Takových oddělení je na skládce téměř dvě stě a každé má dvanáct fotovoltaických panelů.

Umístění je vybráno tak, aby instalovaná zařízení byla schopna odolat pohybům při sesedávání skládky a také větru. Systém by měl produkovat ročně kolem 800 000 kWh elektřiny.

„Solární systém je výborným využití pro areál, který by jinak nebyl nijak produktivní,“ říká zástupce skládky Mike Cohen. „Uzavřená skládka je velký otevřený prostor se značným vystavením slunečním paprskům a limitovaným jiným využitím. Pokud solární systém nezasáhne do podkladu, je výborným řešením.“

Jak ukazují tyto projekty, využití uzavřených skládek na solární systémy může poskytovat značné environmentální a ekonomické výhody, ale představuje také značné náklady. Solární technologie, ceny panelů. instalace, monitoring a regulace jsou drahé, proto jsou rozsáhlé projekty pro využití obnovitelné energie závislé na pokračujících federálních dotacích, které povzbuzují investory.

Podle US EPA je v USA kolem sta tisíc uzavřených skládek, které představují potenciál stovky tisíc akrů vhodných pro umístění solárních zařízení, Mnoho těchto skládek je blízko městských oblastí a mají také vybudovanou infrastrukturu, která umožní dopravovat elektrickou energii ekonomicky. Je zaznamenáván zájem investorů o tuto oblast a současná administrativa rovněž podporuje nové využití starých skládkových prostor. Bude-li tento trend pokračovat a bude-li administrativa i nadále podporovat využití alternativních zdrojů, pak mohou klesnout i ceny za solární systémy.

 

Zdroj: zpracováno na základě článku Nancy Mann Jackson, NSWMA, www. EPA.com

Zatímco v USA stavějí fotovoltaiku na jinak nepoužitelné plochy, u nás je na nejúrodnějších půdách (solární elektrárna Vepřek u Mělníka)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *