01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Slovníček termínů

Slovníček termínů packaging 1. obal, balení; 2. obalová technika, - refuse odpadní obaly - waste odpadní obaly pathological patologický - waste infekční odpad (odpad obsahující zárodky chorob, např. nemocniční odpad) permitted landfill povolená skládka plast recycling fyzikální recyklace (plastů),...

Slovníček termínů

packaging 1. obal, balení; 2. obalová technika,

- refuse odpadní obaly

- waste odpadní obaly

pathological patologický

- waste infekční odpad (odpad obsahující zárodky chorob, např. nemocniční odpad)

permitted landfill povolená skládka

plast recycling fyzikální recyklace (plastů), recyklování (plastů) fyzikálními procesy

pilot pokusný, průzkumný, zkušební

- plant study 1. poloprovozní pokus

- trial, syn. pilot run poloprovozní ověření, poloprovozní zkouška

planning permission, syn. - permit územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o využití území

plastic 1. umělá hmota; 2. plastový, z plastu

- landfill sealing belts plastové těsnicí pásy pro skládky

- packaging plastové obal(y), obal(y) z umělých hmot

- waste odpad z plastů, odpadní plasty, odpad z umělých hmot

POHC (=principle organic hazardous constituent) základní nebezpečná organická složka (odpadu)

policy strategie, přístup, koncepce, zvolený postup, filozofie, politika

- measures politická (strategická) opatření, koncepční opatření pollute znečistit, znečišťovat

polluted environment znečištěné (životní) prostředí

polluter-pays principle or polluter pays principle (=PPP) princip odpovědnosti původce, princip "znečišťovatel platí"

pollution, part. syn. contamination znečišťování, znečištění

- abatement omezení znečišťování, redukce znečištění

- abatement equipment vybavení pro snižování emisí

- charges poplatky za znečištování

Pollution Release and Transfer Register

(= PRTR) Registr úniků a přenosů znečišťujících látek

pollution-control strategy strategie snižování znečištění prostředí

postconsumer plastic waste uživatelský plastový odpad

ppm (=parts per million) ppm, jedna miliontina (jednotka stopové koncentrace)

PPP (=polluter-pays principle) princip odpovědnosti původce, princip "znečišťovatel platí"

primary recycling primární recyklace (plastů)

process-related waste, cf. process waste s procesem související odpady (např. maziva, použitý katalyzátor, odpady po čištění zařízení; nejedná se přímo o procesní odpad)

professional disposal odborné zneškodnění (odpadu)

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down