Autor
Kategorie:
Praxe

Slovenská linka na recyklaci baterií je v trvalém provozu

Po ročním zkušebním provozu uvedli v ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky do trvalého provozu technologickou linku na zpracování ocelových plášťů negativních elektrod z alkalických průmyslových baterií, ale i na zpracování přenosných baterií.

Na lince se vyseparují jednotlivé komodity a po mechanické úpravě jsou výstupem materiály ve formě železných a neželezných kovů, plasty a smíšené materiály. Tato investice si vyžádala náklady 70 000 eur a na jejím financování se podílel i slovenský Recyklační fond.

,,Technologická linka je vybavená magnetickým separátorem, vibračním zařízením, a celá soustava je utěsněná a odsávaná průmyslovým odsávacím zařízením. V lince je možné i zpracovávání malých přenosných akumulátorů volného druhu. Kapacita linky je víc než 300 kg baterií za hodinu a jejím využitím se zvýší efektivnost, kapacita, i rozsah našeho zařízení,“ řekla J. Antošová, generální ředitelka ŽOS-EKO, s. r. o.


SUROVINA PRO LEGOVANÉ OCELI

Firma má vytvořený komplexní systém sběru opotřebovaných alkalických baterií a akumulátorů. Alkalické baterie a akumulátory obsahují elektrolyt a těžké kovy, které mohou být nebezpečné pro jednotlivé složky životního prostředí. Hlavním environmentálním přínosem je recyklace, resp. zpětné získávání druhotných surovin a vy-užití jednotlivých složek z odpadu až na plánovaných cca 98 %. Zhodnocené Ni-Cd akumulátory a baterie jsou významnou surovinou pro výrobu různých druhů legovaných ocelí. Společnost má v rámci SR vytvořeno několik sběrných míst, z nichž přepravuje baterie a akumulátory do zpracovatelského závodu ve Vrútkách. Na území SR se odhaduje roční výskyt maximálně 300 tun alkalických baterií a akumulátorů určených na recyklaci. V ŽOS-EKO Vrútky jich bylo v roce 2005 zpracováno 162 tun, v loňském roce už toto množství dosáhlo 270 tun. Přenosných baterií a akumulátorů zde bylo v roce 2011 zpracováno 29 tun, v roce 2012 už 40 tun.

DEEMULGAČNÍ STANICE

Elektrolyt z odpadových baterií a akumulátorů našel zajímavé opětovné využití při zpracování starých vozidel, a to v chemické čistírně odpadních vod, tzv. deemulgační stanici. Alkalické prostředí zde vytváří elektrolyt získaný z alkalických baterií a akumulátorů, které firma recykluje. V něm při teplotě kolem 80 stupňů dochází v alkalickém prostředí k očistění vybraných častí motorů od ropných látek. Tento způsob spojení dvou autorizovaných činností je ve Slovenské republice ojedinělý a specifický jen pro společnost ŽOS-EKO, s. r. o. Vrútky.

Baterie připravené k recyklaci

Linka na zpracování baterií

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *