Skupina 01 – Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene

Tato skupina zahrnuje rozsáhlou oblast průmyslu od těžby nerostů až po zpracování kamene a vrtné práce. Podle statistických údajů se zdá, že jejich objemy jsou zanedbatelné, to je však pouze optický klam - do statistiky se dostávají pouze, když překročí bránu závodu, kde vznikají, a dostanou se pod dikci zákona o odpadech. Přístup k těžebním odpadům změnil nedávno přijatý těžební zákon, o něm v příloze rovněž přinášíme informace.

Odpady skupiny 01, u nichž je hlášena produkce v databázi ISOH (rok 2007)

Katalogové číslo odpadu

010101 Odpady z těžby rudných nerostů

010102 Odpady z těžby nerudných nerostů

010304 Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky

010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05

010307 Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky

010407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky

010408 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07

010408 Odpadní písek a jíl

010410 Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07

010411 Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07

010412 Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11

010413 Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07

010499 Odpady jinak blíže neurčené

010504Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu

010505 Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

010506 Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky

010508 Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06

 

Přehled odvalů, výsypek a odkališť v ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *