Autor
Kategorie:
Praxe

Skokan roku v třídění odpadu

Lidé v Moravskoslezském kraji vytřídili v roce 2010 o šest procent více plastů, papíru, nápojového kartonu a skla než v roce 2009. Tento nárůst patří k největším mezi všemi kraji v České republice, lepší byl už jen Ústecký kraj.

K pokroku v třídění přispěla distribuce nových nádob na tříděný odpad, ale také komunikační kampaň zaměřená na oblasti s největším potenciálem zvýšení výtěžnosti tříděného odpadu.

V roce 2010 se v Moravskoslezském kraji podařilo poprvé překonat hranici 30 kilogramů vytříděného papíru, plastu, skla a nápojového kartonu na osobu a rok. Lidé v minulém roce nejvíce třídili papír (12,3 kg), sklo (9,5 kg) a plasty 8,8 kg na osobu a rok. „Bude-li udržen tento trend i nadále, může se region dostat v horizontu několika let mezi nadprůměrné v třídění odpadu v České republice,“ konstatoval Lubomír Janda z Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která v aktivitách na podporu separace odpadu s krajem spolupracuje.


V rámci společného projektu EKO-KOMu a Moravskoslezského kraje se již několik let daří rozšiřovat sběrnou síť kontejnerů na tříděný odpad v prioritních lokalitách. Za poslední dva roky bylo nakoupeno a obcím bezplatně zapůjčeno více než 1500 barevných kontejnerů. Celková investice do rozvoje sběrné sítě dosáhla za poslední 2 roky více než 7 milionů korun.

Do domácností budou v Karviné a Havířově pilotně distribuovány speciální tašky na tříděný odpad – plasty, sklo a papír. Zároveň bude podpořen projekt distribuce obdobných tašek na území Ostravy.

KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ

V prioritních oblastech, kde je největší potenciál zvýšení výtěžnosti tříděného odpadu, bylo zahuštění sběrné sítě podpořeno intenzivní komunikační kampaní. Jednalo se především o oblasti Karvinska a Bruntálska.

Kampaň bude občany informovat o tom, jak správně třídit a jak nakládat s tříděným odpadem. Kromě toho budou na kontejnery na směsný komunální odpad v 30 městech kraje umístěny samolepky s informacemi o tom, že tříděný odpad do těchto nádob nepatří. V letošním roce by měl být pilotně spuštěn rovněž program TŘÍDÍM!!!, který bude mít za cíl komunikaci a interakci s domácnostmi, které třídí odpad.

Komunikační kampaň je také zaměřena na odborníky v oblasti odpadového hospodářství z řad státní správy a samosprávy nebo svozových společností. Ti se setkali v rámci specializované konference, kde probírali témata integrovaného krajského systému nakládání s odpady a role měst a obcí v celém systému nakládání s odpady. Zástupci měst a obcí se sejdou ještě jednou na konci roku, kdy budou vyhlášeny výsledky soutěže měst a obcí v třídění odpadů, O keramickou popelnici.

„Spolupráce Moravskoslezského kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., v rámci společného projektu „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“ probíhá již osmý rok. V letošním roce jsme vyčlenili z rozpočtu kraje, v rámci finančních darů nejlepším třídícím obcím, dvojnásobnou částku ve srovnání s předchozím obdobím. Snažíme se tak ještě více motivovat obce k rozvoji systému separace komunálního odpadu“, uvedl 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

VZOROVÝ PŘÍSTUP

Jeden z nejlepších příkladů v Moravskoslezském kraji v třídění odpadu představuje město Frýdek-Místek. Co se týče výtěžnosti tříděného sběru odpadu, dlouhodobě se umisťuje mezi nejlepšími v kraji, zároveň se však neustále snaží hledat nové finanční zdroje pro zajištění efektivnějšího nakládání se separovaným odpadem.

V letošním roce se podařilo společnosti Frýdecká skládka, a. s., která pro město zajišťuje svoz tříděného odpadu, získat dotaci z Evropské unie na nákup nových svozových vozidel a také velkokapacitních kontejnerů. Dvě nová svozová auta a devět velkokapacitních kontejnerů v hodnotě přes 9 milionů korun pokryla z 90 % evropská dotace Operačního programu životní prostředí.

Z dotace bude pořízeno vozidlo Linearpress pro sběr a svoz odpadů z kontejnerů s horním výsypem a další vozidlo s hákovým nakladačem a hydraulickou rukou, určené pro sběr a svoz odpadů z kontejnerů typu „zvon“ se spodním výsypem. Tímto vozidlem budou také odváženy vytříděné suroviny pomocí velkoobjemových kontejnerů z dotřiďovací linky ke zpracovatelům. Přibude také devět velkoobjemových kontejnerů, z toho dva samolisovací, určené pro svoz papíru a plastů. Nová technika zefektivní sběr a svoz tříděného odpadu a pomůže ho zavést tam, kde se dosud neprovádí.

SPOLUPRÁCE POMÁHÁ

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., navíc instalovala ve městě ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a společností Frýdecká skládka celkem 120 nových separačních nádob, z toho 40 na papír, 40 na plast, 10 na barevné sklo a 30 na bílé sklo. Kontejnery byly v tomto množství pořízeny díky dotaci SFŽP z Operačního programu životní prostředí. Pro část kontejnerů byla vytvořena také speciá-lní sběrná místa s využitím recyklovaných materiálů, která byla navíc doplněna informačními panely o třídění a druhotném využití odpadu.

Ředitel Frýdecké skládky, a. s., Luděk Žáček kontroluje nové nádoby.

Nové sběrné vozidlo ve Frýdku-Místku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *