Skleněné vs. PET lahve

Pivovarští odborníci donedávna odmítali používání nového obalu - PET lahví a zpochybňovali možnost využití tohoto obalu pro pivo.

Nárůst prodeje piva v lahvích a dalších inovovaných obalech poskytuje pivovarskému průmyslu možnost rozšířit trh, tedy za pomoci zajímavého obalu pivo přivést i na místa, kam se klasická vratná lahev nebo sudové pivo nedostane. V současnosti jsme svědky zápasu mezi udržením logisticky náročného systému vratných lahví a tlakem na jednocestné lahve.

RYCHLE ROSTOUCÍ VARIANTA

Používání plastových lahví bylo zpočátku rozpačité – pokud měly zachovat kvalitu piva a nepropouštět plyn ven z lahve, dosahovaly vyšších cen než samotná jednocestná skleněná lahev.


Až pád železné opony a prudký rozmach výroby piva v Polsku, Rusku, zemích Balkánu a na asijských trzích znovu otevřel otázku plnění piva do PET obalů. Je to často jediná možná logistická varianta jak pivo dopravit zákazníkům v rozlehlém území, při velkých dopravních vzdálenostech a neexistenci pivnic v té podobě, jak je známe v Evropě. PET lahev se stala nejrychleji rostoucí variantou obalu: v letech 2003-2008 rostla průměrně o 20 % ročně, zatímco sudové pivo zaznamenalo 0% růst. Zajímavé je, že pivo v PET lahvi paradoxně konkuruje spíše sudovému pivu. Za posledních deset let se distribuce v sudě snížila o téměř pět procent, zatímco u skleněných lahví zůstala v podstatě nezměněna.

EKOLOGICKÝ POHLED

Mezitím samotný PET obal prošel vývojem a dnes může po určitou dobu plně garantovat kvalitu piva. Společnost KHS, jedna z celosvětově vedoucích firem, představuje novou technologii vstřiku „skleněné vrstvy“ dovnitř lahve, takže nápoj není vůbec v kontaktu s plastem, což vede k plné stabilizaci nápoje uvnitř lahve.

Diskuse o ekologičnosti PET obalů demonstrují pestrost úhlů pohledu na to, co je ekologické. Nevratné, ale recyklovatelné PET lahve o objemech 1,5 litru a větších dosahují nakonec lepších ekologických parametrů než lahev skleněná. Obliba skleněných lahví u zákazníků a zachování systému vratných skleněných obalů, které je ekonomicky i ekologicky zatím optimální variantou, nás vede k optimismu i přes pokračující nárůst PET lahví v pivovarnictví.

O osud skla se v nejbližším horizontu nemusíme bát. Nárůst cen energií při výrobě a nafty pro jejich svoz však může do budoucna tyto výpočty změnit.

Pro spotřebitele je důležité vědomí, že lahev – ať už skleněná, nebo PET – je pouze přepravním obalem, který má mít marketingový význam: uchovat kvalitu piva a být pohodlný. Současně pro uchování kultury piva platí, že lahev je opravdu jen obal a ne nádoba na pití. Použití moderní PET lahve tedy není dehonestací piva, je pouze zajímavým marketingovým řešením, které v mnohém může nahradit donášku piva v keramickém džbánku či lahvi.

 

Ing. Pavel Bobošík, MBA
BCM, a. s.

Pivo v PETu zatím neovlivňuje používání skleněných lahví.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *