Skladování kalů z ostravských lagun

Ministerstvo životního prostředí vydalo prohlášení, že z hlediska své působnosti podrobně sleduje situaci kolem lagun Ostramo. Za průběh zakázky a nakládání s výrobky vznikajícími při sanaci nesou odpovědnost DIAMO, s. p., a Sdružení Čistá Ostrava. Skladování a spalování produktů z ostravských...

Ministerstvo životního prostředí vydalo prohlášení, že z hlediska své působnosti podrobně sleduje situaci kolem lagun Ostramo. Za průběh zakázky a nakládání s výrobky vznikajícími při sanaci nesou odpovědnost DIAMO, s. p., a Sdružení Čistá Ostrava.

Skladování a spalování produktů z ostravských lagun v Ústeckém kraji je podle ministerstva kryto integrovaným povolením, jehož změny jsou plně v kompetenci Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za kontrolu odpovídá Česká inspekce životního prostředí a Krajská hygienická stanice. Všechny tři instituce mohou v případě porušení zákona ukládat nejen sankce, ale i případně zastavit provoz celého zařízení.


ČIŽP aktuálně odebírá, analyzuje a vyhodnocuje složení materiálu expedovaného z lagun, upravovaného na skládce společnosti Celio, a. s. Energetické využití upravených odpadů v cementárně v Čížkovicích pak bude pod stálým dohledem a měřením inspektorů ČIŽP z hlediska kontroly limitů emisí znečišťujících látek ze spalování.

Laguny v roce 2004, kdy se ještě nesanovalo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *