Skládka Hrachovec po rekultivaci

Ve Valašském Meziříčí se uskutečnilo slavnostní předání rekultivované skládky Hrachovec. Slavnostního symbolického přestřižení pásky se zúčastnili představitelé radnice i kraje a dodavatelé.

Město Valašské Meziříčí se pustilo do přípravy rekultivace skládky z důvodu dlouhodobé snahy o zlepšování životního prostředí ve městě. „Jsem rád, že jsme dokázali zajistit odstranění staré ekologické zátěže, která nás trápila,“ zdůraznil starosta města Jiří Částečka. Město po dobu dvanácti let ukládalo finanční prostředky na rekultivační fond skládky, a proto mohlo v minulém roce zahájit výběr dodavatele rekultivačních prací a následně zahájit samostatnou rekultivaci.


Ve výběrovém řízení na realizaci tohoto stavebního projektu Společnost SITA CZ zvítězila v loňském roce nejnižší cenou 11,762 mil. Kč. Na skládce Hrachovec o rozloze 4,2 ha se prováděly hrubé terénní úpravy, technická rekultivace s použitím minerálního těsnění, biologická rekultivace, vybudování jímacího systému bioplynu a záchytných příkopů po obvodu skládky. Celá stavba trvala deset měsíců, v období od převzetí stavby v říjnu 2011 do předání stavby v červenci 2012. Při předání stavby byla rekultivovaná skládka přestřižením pásky symbolicky začleněna do okolní krajiny.

Rekultivovaný prostor se začlenil do okolní krajiny.

Slavnostní přestřižení pásky – zleva Jiří Částečka, starosta města Val. Meziříčí, RNDr. Alan Urc, vedoucí odboru ŽP a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, Ing. Mojmír Zálešák, SITA CZ, a. s., Andrzej Santarius, AWT REKULTIVACE, a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *