Sklad přejmenujte na shromaždiště

Nové znění právní normy přináší konkrétní změny v praktickém životě "odpadáře".

Novela zákona o odpadech zrušila od 1. října 2013 povinnost mít souhlas ORP pro nebezpečné odpady pro shromažďování a přepravu. Vzhledem k definici pojmu „shromažďování“ vznikly otázky k potřebě souhlasu ke „skladování“ odpadů v provozovnách před jejich předáním oprávněné osobě. Na základě důvodové zprávy k novele plyne, že původce NO nepotřebuje souhlas k nakládání s NO, pokud nenakládá s NO jiným způsobem, než jen shromažďováním nebo přepravou. Pokud svůj NO navíc třeba upravuje nebo jej jenom upravuje, pak musí žádat o souhlas k nakládání s NO podle § 16 odst. 3, nemá-li už na tuto úpravu souhlas k provozování zařízení podle § 14.

Pro vyloučení případných problémů doporučujeme, abyste případné shromažďovací prostory pro odpady nenazývali „Sklady odpadů“. Skladování není podle zákona shromažďování a na skladování NO je tedy nutný souhlas. Sklad můžete nazvat např. „Shromaždiště odpadů“. Pokud tedy NO pouze produkujete a někde ukládáte před jeho předáním k likvidaci, souhlas opravdu nepotřebujete.

Vztahuje-li se na vás zákon o eko-logické újmě č. 167/2008 Sb., měli byste věnovat pozornost i zrušení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Na jeho základě totiž lze zrušit body v řádku 7, část B základního hodnocení rizik. Pokud máte pod 50 bodů, nic řešit nemusíte. Pokud jste však měli nad 50 bodů, může Vám to pomoci.

Ing. Zdeněk Fildán

nakladatelství Envi Group

Programy seminářů ke konkrétním problémům legislativy naleznete na www.envigroup.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *