Shrnutí ohlašovacího období ISPOP

V pondělí 31. 3. 2014 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podávané prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2013.

Těžiště individuální podpory uživatelů ISPOP v roce 2014 spočívalo na písemné podpoře aplikace EnviHELP (helpdesk.cenia.cz), který vyřídil celkem 3742 dotazů. Připravenost provozovatele i zkušenost ohlašovatelů dokazuje i konečné snížení formální chybovosti zasílaných hlášení na 4,8 % (14 % v roce 2012, 7 % v roce 2013). Předpokládané počty přijatých hlášení byly naplněny téměř v 99 %.

V Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) je k 31. 3. 2014 zaregistrováno celkem 52 968 subjektů. Tyto subjekty (právnické osoby, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), zahraniční a fyzické osoby) zaslaly od začátku roku 131 499 validních hlášení za více než 125 280 provozoven, míst užívání vody nebo zdrojů znečišťování. Hlášení o produkci a nakládání s odpady řádně ohlásilo 76 622 subjektů. Ohlašovací období zahrnovalo oproti loňskému roku tři ohlašovací špičky vymezené zákonnými termíny (31. leden, 15. únor, resp. 17. únor a 31. březen 2014).

Další ohlašovací špička proběhne pro poplatková hlášení dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, k 15. 10. 2014.

Zdroj: ISPOP

POVINNOST PODÁVAT HLÁŠENÍ

V roce 2014 ohlašují údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) subjekty plnící ohlašovací povinnosti dle zákona:

č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

č. 254/2001 Sb., o vodách

č. 477/2001 Sb., o obalech – vyjma povinných osob, které jsou zapojeny do kolektivních systémů sběru obalů (EKO-KOM)

č. 185/2001 Sb., o odpadech

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *