Seznamte se s novou verzí Směrnice OPŽP

Od 15. října 2009 platí nová verze směrnice MŽP č. 5/2008 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR. Aktualizovanou verzi naleznete na internetových stránkách www.opzp.cz, v sekci Dokumenty ke stažení...

Od 15. října 2009 platí nová verze směrnice MŽP č. 5/2008 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR. Aktualizovanou verzi naleznete na internetových stránkách www.opzp.cz, v sekci Dokumenty ke stažení pod novým číslem 12/2009.

Mezi hlavní změny ve směrnici patří možnost žadatelů o dotaci podat námitku proti neakceptaci žádosti. Dále přibyla nová podmínka u podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podle které má příjemce dotace předložit podklady k Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo. Také došlo ke změně podmínek u archivace dokumentů.

Změnám neušly ani přílohy. U přílohy č. 1 došlo ke změnám v přílohách k žádosti u všech prioritních os a u podoblasti podpory 1.3. jsou požadované nové doklady. Drobné změny nastaly i v přílohách k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvě (příloha č. 2), nově bude požadovány příloha aktualizace finanční analýzy. Upraveny byly také přílohy k Závěrečnému vyhodnocení akce u všech prioritních os (příloha č. 3). Příloha č. 4, která se týkala zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona, byla zrušena. Její znění plně nahrazují Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, kapitola 4 Zadávací řízení. Příloha č. 5 byla přečíslována na přílohu č. 4 a zároveň nastaly drobné změny v ekonomických dokladech k žádosti. V příloze č. 6 (přečíslována na přílohu č. 5) přibyl nový text o posuzování právního charakteru žadatelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *