Setkání odborníků k problematice BRO

Již po deváté se v Náměšti nad Oslavou uskuteční konference věnovaná zpracování biologicky rozložitelných odpadů.

Konference „Biologicky rozložitelné odpady 2013“ s podtitulem „Optimalizace technologie v regionu“ proběhne ve dnech 18.-20. září 2013.

Zvyšující se množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů je současným problémem mnoha regionů. Základní podmínkou pro úspěšné zvládnutí nastavení vhodného systému zpracování nebo využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů, vedoucí ke snížení jejich skládkování, je vstřícná a jasná legislativa a koncepce všech zúčastněných. Stěžejní je jasná a srozumitelná společná strategie ministerstev životního prostředí, zemědělství a ministerstva průmyslu a obchodu k této problematice. Do řešení o využití bioodpadu je nezbytné zahrnout i výsledky technických a technologických výzkumů. Cílem konference je nalezení co nejefektivnějšího řešení, jak začlenit bioodpady od systému nakládání s odpady. Mezi nosná témata letošního ročníku konference tedy patří optimalizace a integrace systémů nakládání s odpady, efektivita a účinnost technických řešení využití BRKO a jejich ekonomická náročnost.

Při tradiční exkurzi se účastníci seznámí se systémem nakládání s odpady v Havlíčkově Brodě, kde podporou domovního kompostování omezují vznik bioodpadů. Dále se zúčastníme dne techniky v Havlíčkově Brodě s praktickými ukázkami technologického vybavení, od sklizně až po kompostování. Na závěr navštívíme centrální kompostárnu zpracovávající bioodpady z Jihlavska.

Druhý den konference bude v prvé části věnován příspěvkům zástupců Ministerstev životního prostředí, zemědělství a průmyslu a obchodu, kteří představí současný stav legislativních prací ve vztahu k projednávané problematice. Odpoledne je připravena velká plenární diskuze se zástupci státní správy, měst, obcí i regionů, kteří mají zkušenosti se zaváděním a provozem systémů nakládání s bioodpady, techniky a dalšími odborníky. Cílem diskuse je definovat základní problémy praxe a hledat jejich řešení.

Ve druhé části odpoledne bude paralelně probíhat workshop pro provozovatele zařízení na zpracování bioodpadů a zároveň budou probíhat přednášky k tématu ochrany půdy za využití výstupů ze zařízení na zpracování bioodpadů-kompostů a digestátů. Prezentovány budou i závěry výzkumu aplikovatelné v praxi. V rámci bloku o půdě se také účastníci seznámí se způsobem, jak využít kompost v rámci pěstitelských systémů s cílem ochránit erozně ohrožené půdy.

Třetí den konference bude věnován dobré praxi a fungujícím příkladům ekonomicky efektivních systémů prevence vzniku odpadu a nakládání s bioodpady. Proběhne velmi cenná výměna zkušeností z již fungujících systémů v ČR. Prostor bude věnován všem úrovním nakládání s BRO- tedy prevenci, systémům sběru a svozu, zpracování kompostováním, integrovaným systémům nakládání s odpady až po stabilizaci biologické složky v komunálním odpadu.

Bližší informace o pořádané konferenci naleznete na www.zeraagency.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *