Sešla se pracovní skupina k poplatkům

Koncem března proběhlo na MŽP první zasedání pracovní skupiny k budoucímu směřování České republiky v odpadovém hospodářství. Hlavním tématem jednání byl termín ukončení skládkování směsného komunálního odpadu, poplatek za ukládání odpadů na skládky a jeho výše, včetně rozdělení nebo integrované...

Koncem března proběhlo na MŽP první zasedání pracovní skupiny k budoucímu směřování České republiky v odpadovém hospodářství. Hlavním tématem jednání byl termín ukončení skládkování směsného komunálního odpadu, poplatek za ukládání odpadů na skládky a jeho výše, včetně rozdělení nebo integrované systémy nakládání s odpady. Výsledkem by měl být materiál, který bude do konce května postoupen do legislativního procesu.


Počet účastníků je omezen na 25 členů, a to na zástupce z řad státní správy (Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo financí) a zástupce asociací a sdružení, která reprezentují hlavní subjekty spojené s odpadovým hospodářstvím.

Všichni účastníci jednání se shodli na potřebě zákazu skládkování směsného komunálního odpadu (který již nelze dále využít) od roku 2023-2025, a to v souladu s hierarchií nakládání s odpady, a dále na podpoře energetického využívání odpadu. Pracovní skupina se shodla také na tom, že v případě integrovaných systémů nakládání s odpady (ISNO) není potřeba stávající legislativu upravovat. Výše poplatku a jeho rozdělování, jakož i další precizace problematiky ISNO, bude tématem dalších zasedání skupiny.

Pracovní skupina se shodla na potřebě zákazu skládkování směsného komunálního odpadu zhruba od roku 2023.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *