Servisní rubrika TC AV ČR

Technologie omezující toxické emise a intensivní zápach při čištění odpadních vod Ref: 09 DE 0855 3CVK Německá firma nabízí systém k omezení toxických emisí a nepříjemného zápachu z komunálních a průmyslových odpadních vod. Tento efektivní systém také pomáhá snižovat korozi. Technologie omezuje...

 

Technologie omezující toxické emise a intensivní zápach při čištění odpadních vod

Ref: 09 DE 0855 3CVK

Německá firma nabízí systém k omezení toxických emisí a nepříjemného zápachu z komunálních a průmyslových odpadních vod. Tento efektivní systém také pomáhá snižovat korozi. Technologie omezuje tvorbu sirovodíku. Firma hledá partnery pro uzavření komerční smlouvy s technickou asistencí. Systém garantovaný dlouhodobým prověřováním v praxi je nenáročný na provoz.

Čištění vody a půdy s cíleným užitím speciálně fixovaných bakterií

Ref: 09 BE 0213 3D2C

Belgická firma vyvinula proces, který využívá speciálně ošetřených bakterií, které efektivněji degradují znečištění vody látkami organického původu, bez nutnosti dalšího přídavného zařízení. Firma mající výborné reference v Belgii, Itálii, Nizozemí a v Číně hledá partnery pro uzavření komerční smlouvy s technickou asistencí.

Princip spočívá ve fixaci bakterií (popř. hub) v jejich aktivní formě v kapilárách inertních, speciálně vybraných nosičů tak, že je zvětšen jejich aktivní povrch a zrychlena jejich absorpce polutantů.

Technologie přispívá též ke zmenšení nepříjemného zápachu a je jí možno využít i pro odstraňování těžkých kovů.

Využití je např. pro čištění půdy a spodní vody znečištěné uhlovodíky, minerálními oleji, chlorovanými alifatickými, aromatickými nebo polyaromatickými organickými látkami atd.

Technologie pro zpracování a využití zbytků papírových nálepek ze stroje na mytí lahví

Ref: 09 ES 24D8 3CZ1

Španělská firma ze sektoru výroby nápojů hledá technologii pro využití papírových zbytků z mycího stroje použitých nápojových lahví. Jde především o zbytky papírových etiket z lahví a cigaretových zbytků (přibližně 50 % humidita). Tento materiál obsahuje cca 1800 mg/l sodíku bez signifikatního obsahu těžkých kovů. Firma by chtěla využít tento papírový odpad, kterého vyprodukuje kolem 200 000 kg za rok. Je preferována technologie, která již na trhu existuje.

Servisní rubrika je připravována ve spolupráci se skupinou Transferu technologií Technologického centra Akademie věd ČR. Kontakt: Mgr. Radka Hávová, tel.: 234 006 138, e-mail: havova@tc.cz, www.enterprise-europe-network.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *