Servisní rubrika TC AV ČR

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO VÝROBU PITNÉ VODY A RECYKLACI PRŮMYSLOVÝCH VOD (REF: TO_DE 27283) Německá firma vyvinula aerobní cyklický dekarbonizační proces pro výrobu pitné vody z mořské a podzemní vody a pro recyklaci průmyslových vod. Při jejím využití není nutné používat chemické prostředky, nevzniká...

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO VÝROBU PITNÉ VODY A RECYKLACI PRŮMYSLOVÝCH VOD (REF: TO_DE 27283)

Německá firma vyvinula aerobní cyklický dekarbonizační proces pro výrobu pitné vody z mořské a podzemní vody a pro recyklaci průmyslových vod. Při jejím využití není nutné používat chemické prostředky, nevzniká zápach a výsledným produktem je CaCO3. Proces lze kombinovat i s jinými metodami, například s anaerobním čištěním. Tato technologie byla patentována v jedenácti zemích.

Je plánována výstavba této čističky pro papírnu v Číně (průtok 432 m3/hod).

Spolupráce je možná v těchto oblastech: licenční smlouva, technická spolupráce, joint – venture

FINSKÁ RECYKLAČNÍ TECHNOLOGIE – WEEE ODPAD (TO_FI_26813)

Finská firma zabývající se projektováním, dodávkou a montáží zařízení a systémů pro recyklaci, především pro elektrický a elektronický odpad (WEEE), stavební odpad a recyklaci plastů nabízí linku pro zpracování odpadů, která se řadí mezi nejekonomičtější zařízení tohoto druhu na trhu. Linka má kapacitu 250-5000 kg/ hod a větší.

Separační proces probíhá suchou cestou, čistě a plně automaticky. Krátkodobá návratnost investice: 3-5 let a méně.

Firma má zájem o partnery z výrobní sféry nebo spolupráci s podniky technických služeb měst a obcí.

Servisní rubrika je připravována ve spolupráci se skupinou Transferu technologií Technologického centra Akademie věd ČR, která je koordinátorem české části projektu Enterprise Europe Network, zaměřeného mj. na inovace a transfer technologií pro malé a střední podniky. Kontakt: Mgr. Radka Hávová, tel.: 234 006 138, e-mail: havova@tc.cz, www.enterprise-europe-network.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *