Servis

Nová příručka Živnostníci a odpady Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) připravila po dohodě se Svazem měst a obcí příručku, ve které radí živnostníkům, jak mají podle zákonů České republiky nakládat s odpady. Příručka srozumitelně definuje, co je odpad a jaké jsou zákonné povinnosti...

Nová příručka

Živnostníci a odpady

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) připravila po dohodě se Svazem měst a obcí příručku, ve které radí živnostníkům, jak mají podle zákonů České republiky nakládat s odpady. Příručka srozumitelně definuje, co je odpad a jaké jsou zákonné povinnosti právnických osob a podnikatelů, včetně postihů za jejich nedod,5žení.

Více informací a příručku ke stažení najdete na webu www.caoh.cz.

Rekvalifikační kurzy

16. ročník rekvalifikačního kurzu Podnikový ekolog

leden-červen 2015, Hradec Králové

Rekvalifikační kurz Obsluha čistíren odpadních vod

březen-květen 2015, Hradec Králové

Podrobné informace: www.empla.cz

ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti

v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

Akreditovaný seminář pro zástupce organizací, které podléhají ohlašovací povinnosti, a úředníky státní správy

Praha – 13. ledna 2015, hotel Populus

Hradec Králové – 14. ledna 2015, hotel Černigov

Brno – 15. ledna 2015, hotel Slovan

Bližší informace a přihlášky: www.ekomonitor.cz

Semináře EMPLA

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP

20. 1. 2015, Hradec Králové

22. 1. 2015, Brno

Po uzávěrce

Stáhněte si vzor obecní vyhlášky

MŽP připravilo slíbený „Vzor obecně závazné vyhlášky obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem“ v pracovní verzi. Vyhláška byla projednaná s ministerstvem vnitra a obce ji mohou začít využívat jako podklad pro své vyhlášky pro nakládání s komunálním odpadem. Vzor si lze stáhnout na www.mzp.cz.

POH je hotov

Ministerstvo vypořádalo všechny připomínky k návrhu POH. Vypořádáním připomínek je řádně zakončeno půlroční rozšířené připomínkové řízení tohoto strategického materiálu pro řízení toku odpadů. V rámci meziresortního řízení přišly řádově desítky zásadních věcných připomínek. V průběhu prosince by měl být předložen k projednání do vlády. Platit má od 1. 1. 2015.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *