Separační metoda pro plasty

Globálně se vyprodukuje kolem 100 mil. tun plastů každý rok. V Evropě se recykluje kolem 20 % plastů, globálně je to méně než 3 %. Při dotřiďování odpadů z plastů pro recyklaci se od sebe obtížně odděluje PVC (polyvinylchlorid, PVC) a polyethylen tereftalát (PET). Jejich oddělení je však nutné,...

Globálně se vyprodukuje kolem 100 mil. tun plastů každý rok. V Evropě se recykluje kolem 20 % plastů, globálně je to méně než 3 %. Při dotřiďování odpadů z plastů pro recyklaci se od sebe obtížně odděluje PVC (polyvinylchlorid, PVC) a polyethylen tereftalát (PET). Jejich oddělení je však nutné, protože i malá příměs PVC znemožňuje recyklaci PET.

Novou flotační separační metodu navrhli v Turecku, zatím je však ověřována pouze v laboratorním měřítku. Metoda odstraňuje 98 % PVC ze směsi jemně drceného PVC a PET. Získává se 100% čisté PVC. PET je čisté z 57 %, což je poněkud méně, nicméně produkt je stále ještě schopný recyklace.

Flotační separace využívá změny chování PET ve vodním prostředí po úpravě silnou alkálií, jako je hydroxid sodný. Zatímco PET se ve vodě ponoří, chování PVC se nemění a zůstává na hladině. Na tomto základě je možno oddělit PVC od směsi tím, že se odebere plovoucí podíl. Flotační metoda by mohla vyústit v účinný a ekonomicky dostupný průmyslový proces pro třídění a recyklaci PVC – jednoho z nejvíce užívaných plastů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *