SensoBall: inovace v kontrole kompostu

Během kompostování je důležité sledovat mnoho parametrů, z nichž nejdůležitější jsou teplota a vlhkost materiálu. Díky projektu SensoBall se jinak složitý proces dočkal podstatného zjednodušení.

V kompostu se dosud měří teplota tyčovými teploměry a vlhkost laboratorně, což je pracovně náročné a umožňuje měření teploty pouze v daný okamžik. Tyčové teploměry rovněž musí být odstraněny nejpozději s překlopením kompostu.

Díky tříletému evropskému projektu financovanému Evropskou komisí byl vyvinut bezdrátový systém na kontrolu vlhkosti a teploty materiálu během kompostování. Tento systém zvaný SensoBall, je výsledkem spolupráce šestnácti partnerů z devíti zemí Evropské unie.


SensoBall se skládá ze dvou hlavních částí, a sice – jak již jméno napovídá – z množství „chytrých“ koulí přibližně o velikosti koule na kuželky a jedné centrální stanice, která bezdrátově přenáší naměřené hodnoty do počítače.

KONTINUÁLNÍ SLEDOVÁNÍ

Množství těchto koulí je dané množstvím kompostu. SensoBall se do kompostu zapraví při založení kompostu a zůstanou v něm až do konce procesu kompostování. Během této doby nastolí mezi sebou bezdrátovou komunikaci obsahující informace o jejich přesné lokaci a vlhkosti a teplotě kompostu v jejich bezprostředním okolí. Tím je možné sledovat minutu po minutě vývoj procesu kompostování a podle potřeby jej operativně upravovat.

Další výhoda vyplývá z nutnosti deklarace průběhu procesu kompostování. V některých zemích EU je nutné prokázat vývoj a dosažení teploty pro hygienizaci kompostu, a to v přesně daných časových intervalech. Systém SensoBall umožňuje měření, záznam a díky instalaci programu na běžné PC i úpravu sledovaných parametrů a tisk dokumentů přímo z kanceláře. Název „bezdrátový systém“ je tak bezezbytku naplněn.

SensoBall je vhodný pro materiály, kde je nutná hygienizace, pro homogenní materiály, jako například kaly, i pro další procesy, kde je nutné sledovat teplotu a vlhkost. V budoucnu projekt plánuje využití systému SensoBall i v domácích a malých kompostárnách, čímž by se snížily náklady na obsluhu, zvýšila kvalita kompostu, a tím i ekonomická efektivita kompostování. Zároveň by bylo možné optimalizací parametrů kompostování předejít negativním efektům, jako například produkci zápachu. Díky tomu by se malé kompostárny mohly provozovat v těsné blízkosti osad, čímž by se ušetřily náklady na transport materiálu.

STABILNÍ MONITORING

Jaký je dopad projektu? Vyvinutím systému SensoBall došlo k vytvoření ekonomicky výhodné, jednoduché a stabilní metody pro monitoring parametrů během kompostování, čímž se zvýší kvalita kompostu a konkurenceschopnost tohoto odvětví.

SensoBall umožní splnit i ty nejpřísnější legislativní požadavky na sledování vlhkosti a teploty a díky optimalizaci procesu dojde k omezení negativních vlivů a produkci kompostů se stabilně vysokou kvalitou.

 

Výzkum byl financován EK v rámci 7. OP (FP7/2007-2013) pod názvem projekt „COMPO-BALL“ .

 

Systém SensoBall

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *