Schéma měsíce

Základním předpokladem pro zabezpečení jakosti produkovaného recyklovaného kameniva ze stavebních a demoličních odpadů je striktní dodržení technologických pravidel v procesu jeho vzniku. Ten začíná již při plánování demoličních prací, pokračuje vlastní demolicí separací jednotlivých odpadů,...

Základním předpokladem pro zabezpečení jakosti produkovaného recyklovaného kameniva ze stavebních a demoličních odpadů je striktní dodržení technologických pravidel v procesu jeho vzniku. Ten začíná již při plánování demoličních prací, pokračuje vlastní demolicí separací jednotlivých odpadů, manipulací s nimi, dále samotnou výrobou recyklátů, a končí zabudováním recyklovaného kameniva do stavby.

Zdroj: doc. Ing. Miroslav Škopán, Csc., přednáška na konferenci Recycling 2012, Brno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *