Sběr vysloužilých elektrozařízení ve Vsetíně rychle roste

Statistiky kolektivních systémů zpětného odběru elektrozařízení, do nichž je město Vsetín zapojeno, ukazují, že občané odevzdávají stále více spotřebičů do sběrných dvorů.

V loňském roce bylo ve Vsetíně odevzdáno celkem 82,8 tun elektrozařízení, jako jsou například staré televizory, monitory, ledničky, mrazničky, pračky, sušičky, notebooky, telefonní přístroje, tiskárny, kopírky, elektrické hračky, zářivky a další. To je o čtyřicet procent více než v roce 2008. „V porovnání s rokem 2007, kdy bylo odevzdáno pouze 46,4 tun vysloužilých elektrospotřebičů, se však jedná skoro o dvojnásobný nárůst,“ informovala Ivana Holá z Logistického centra odpadů.

Vysloužilé elektrospotřebiče do sběrného dvora mohou občané i firmy bezplatně odevzdávat na základě spolupráce města s kolektivními systémy.

V současné době je součástí ceny nového spotřebiče i takzvaný viditelný příspěvek na recyklaci, což je částka, která odpovídá nákladům výrobců na zpětný odběr a recyklaci výrobku. „Tím, že město uzavře smlouvu s kolektivními systémy, stávají se sběrné dvory a mobilní svozy místy zpětného odběru, a obce tak šetří náklady za recyklaci elektroodpadů, které občané odevzdávají do sběrných dvorů. Původně byly totiž elektrospotřebiče součástí běžného komunálního odpadu, jehož svoz a recyklaci plně hradily obce,“ objasnila funkci systému Ivana Holá.

Sběr, doprava, demontáž a následné využití jednotlivých frakcí elektroodpadu představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí. Například odevzdáním jediného televizoru dojde k úspoře 162 kilowatthodin elektrické energie, téměř 3 litrů ropy, 4,4 kilogramů uhlí, bezmála 10 kilogramů primárních surovin, zejména písku, vápence a železa, a 745 litrů pitné vody.

Eva Stejskalová
město Vsetín

Logistické centrum ve Vsetíně funguje i jako místo zpětného odběru (foto ze slavnostního otevření v roce 2008)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *