Autor
Kategorie:
Praxe

Sběr použitého textilu má ekonomickou hodnotu

Obyvatelé Českých Budějovic mají od dubna možnost využívat zcela nový typ kontejnerů určených pro sběr použitého textilu.

Hlavním přínosem nabízené služby je snížení množství netříděného tuhého komunálního odpadu, využití textilu pro další používání (nošení) a materiálová a energetická recyklace.

Aby se z oblečení po nějakém čase nestal jen obyčejný odpad, je možné jej dále využívat a recyklovat. Většina shromážděného použitého oblečení a textilních výrobků může stále plnit svoji původní funkci. Zbylá část slouží po recyklaci jako pomůcky pro úklid nebo také jako zdroj energie.

Textilem vhodným k dalšímu využití se rozumí pokrývky těla nejrůznějších podob a z nejrůznějších materiálů (vlna, bavlna, len, kůže, hedvábí, polyamid, polyester, polyetylen, atd.), včetně obuvi, dek a povlečení. Ekonomickou hodnotu staršího kusu textilu určuje jednak jeho využitelnost v rámci původní funkce, tj. jako oblečení, a následně, v menší míře, použitelnost komponent (vláken) při materiálové či energetické recyklaci.

SPOLUPRÁCE S CHARITOU

Novou službu zavedla ve městě společnost.A.S.A. na základě dlouholetých zkušeností z Rakouska, kde sváží na 1000 stanovišť s kontejnery na sběr použitého textilu, a je tak největším odběratelem této komodity v zemi.

Do kontejnerů je možné vkládat v pytlích nebo v igelitových taškách vyřazené čisté a suché oblečení (oděvy, bytový textil, boty v párech, doplňky k oblečení, hračky). Do kontejneru nepatří krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce nebo matrace.

Oblečení sesbírané v rámci měst a obcí v ČR společností.A.S.A. je skladováno v prostorách společnosti a následně transportováno do recyklačního závodu, kde se manuálně třídí. Z celkového množství sebraného oblečeni je přibližně z poloviny určeno pro second-hand prodeje a pro země třetího světa, ze zbylých procent se vyrábějí absorbenty, izolační desky, čalounění, matrace a podobně. Společnost.A.S.A. hradí z peněz získaných z prodeje použitého textilu náklady spojené se sběrem a přepravou, dále přispívá na charitativní účely.

Projekt probíhá ve spolupráci se společností ADRA, která za každou vybranou tunu textilu získává finanční příspěvek na financování svých aktivit.

Kontejnery na starý textil mají v Českých Budějovicích temně modrou barvu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *