Sběr nebezpečného odpadu jako zábava

Recyklační festival v kalifornském San Diegu (USA), spolupořádaný městskými službami a odborem pro životní prostředí, zaznamenal oproti předcházejícím létům nebývalý nárůst množství odevzdávaného odpadu.

Původně malá komunitní akce, organizovaná nevládními ekologickými organizacemi s podporou města, se dnes výrazně podílí na sběru nebezpečného odpadu v celém regionu.

Pilotní projekt, který odstartoval před lety, měl původně jen otestovat zájem o doplňkovou službu k běžnému svozu tříděného komunálního odpadu. Pořadatelé si povšimli, jak s postupným rozšiřováním seznamu sbíraných domácích odpadů narůstá ohlas celé akce. Dnes již velmi populární společenskou událost finančně zaštiťuje město a recyklační společnost CalRecycle.

Putovní festival sběru nebezpečného odpadu, obrážející jednotlivé okrsky San Diega, je místem, kde si můžete poslechnout hudbu, poklábosit se sousedy nebo ochutnat domácí koláč, a především zde můžete odevzdat věci, které byste jinak museli pracně dopravovat do vzdáleného sběrného dvora.

Použitý olej nebo olejové filtry, nemrznoucí směsi, staré autobaterie, monočlánky, zářivky. Za celý rok se nashromáždí v nemalém množství, a končí obvykle v temném koutu garáže. Teď je v rámci sympatické akce mohou obyvatelé San Diega odevzdat, aniž by se s nimi museli nějak zatěžovat.

Letos na putovním festivalu sesbírali 21 659 litrů vyjetého motorového oleje, oproti loňským 14 931, a zhruba podobný „skokový“ nárůst byl zaznamenán i v ostatních sbíraných kategoriích. Například baterií a zářivek, které se tento rok sbíraly poprvé, sem lidé nanosili přes deset tun. Město přitom ponechává organizaci a provedení konkrétních akcí na místních občanech a zajišťuje jen technickou podporu, třídění a svoz. Lidé ale tomuto pojetí „blešího trhu naruby“, tedy vzájemnému setkání ve spojení s odevzdáváním odpadů, fandí.

Zdroj: www.sandiego.gov/environmental-services

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *