Sanace ropných vrtů

Sanace starých ekologických zátěží po těžbě ropy u Moravské Nové Vsi získala od Evropské Komise finanční příspěvek z Fondu soudržnosti. Celkové náklady projektu dosahují téměř 2 mld. Kč, dotace činí 1,4 mld. Kč. Jde o nejvyšší obdrženou dotaci na projekt OPŽP programového období 2007-2013, který...

Sanace starých ekologických zátěží po těžbě ropy u Moravské Nové Vsi získala od Evropské Komise finanční příspěvek z Fondu soudržnosti. Celkové náklady projektu dosahují téměř 2 mld. Kč, dotace činí 1,4 mld. Kč. Jde o nejvyšší obdrženou dotaci na projekt OPŽP programového období 2007-2013, který přispěje k dočerpání prostředků alokovaných v OPŽP podle zásady N+2 (tj. dočerpání prostředků do dvou let po schválení dotace). Sanací byl pověřen státní podnik Palivový kombinát Ústí.

Sanace se týká chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy v okresech Hodonín, kde jsou zdroje podzemní vody pro zhruba 40 tis. obyvatel. Okolní lužní lesy jsou součástí Natura 2000.

Těžba byla v lokalitách přerušena kvůli ochraně vodních zdrojů. Ložiska proto nejsou dotěžena a nedostatečně zlikvidované ropné sondy se postupně staly transportní cestou ropy do zdrojů podzemní vody. V průběhu sanace má být odčerpáno přes 100 tis. m3 vody a vytěženo kolem 20 tis. m3 zeminy.

Foto ze zahájení sanace (zdroj: MŽP)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *