Různé druhy odpadních olejů a olejových filtrů vyžadují specifickou recyklaci

Odpadní olej je produkt, který se stal nevhodným pro jeho původní účely a je tedy nyní považován za odpad. Tyto oleje pocházejí z různých zdrojů, jsou to například oleje z průmyslových procesů, oleje z auta, z domácností a také například z restaurací. Odpadní oleje jsou považovány za nebezpečný odpad, protože obsahují různé nebezpečné látky a jiné chemikálie. Správná likvidace těchto olejů je velmi důležitá a samozřejmě musí být provedena s ohledem na životní prostředí.

Recyklace kuchyňského oleje

Kuchyňský olej je používaný například při přípravě smažených jídel. Jeho recyklace je velmi důležitá a neměla by se podceňovat. Rozhodně by se neměl olej vylévat do kanalizace, olej by v ní mohl ztuhnout a kanalizaci tak ucpat.

Šetrnější způsob k životnímu prostředí je uschovávat kuchyňský olej v nádobách a ty poté odnést například do sběrného dvora, nebo také lze použít speciální kontejnery na tento typ oleje. Od těchto sběrných míst následně putuje do specializovaných firem, kde se olej zpracuje.

Zpracování kuchyňského oleje

V Česku se na recyklaci a zpracování zaměřuje několik specializovaných firem. Po převozu na místo zpracování je potřeba olej zbavit všech hrubých nečistot, jakmile je olej vyčištěn a vysedimentován, následuje jemná filtrace na sítu, které má jemnost 100 mikronů. Vibracemi je dále oddělena jemná nečistota, která putuje do zvláštní nádoby.

Čistý olej pak prochází vibračním sítem a skladuje se v expediční nádrži, kde je nachystaný k expedici. Vyčištěný kuchyňský olej se poté zpracovává v průmyslu a může být použit například v rafineriích jako surovina pro výrobu metylesteru, ten slouží jako jedna ze složek pohonných hmot. Použitý a vyčištěný olej však najde uplatnění i v jiných oblastech. Může být použit jako součást mazivých nebo technických olejů nebo může být využit jako zdroj energie.

Průmyslové oleje

Průmyslové oleje, do kterých spadají například ty motorové nebo technické, patří do samostatné kategorie chemikálií, se kterými je zapotřebí nakládat zvláštním způsobem. Tyto oleje lze odevzdávat na sběrných místech, u větších firem je možnost sběr řešit pomocí specializovaných firem.

Na tyto oleje také existuje zákon, tedy zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, podle tohoto zákona musí likvidaci provádět jen osoba k tomu oprávněná a se souhlasem s provozováním zařízení na likvidaci nebo další využití oleje, oprávnění lze získat na krajském úřadě.

Pokud takové oprávnění nemáte, a přesto se rozhodnete nakládat s odpadovými oleji, tak vám v případě likvidace hrozí pokuta a to 1 milion korun, jestliže jste fyzická osoba, u právnických osob je pokuta vyšší a to do 10 milionů korun.

Recyklace průmyslových olejů

Recyklace průmyslových olejů je proces zpracování použitých olejů a maziv tak, aby se mohly znova použít. Tento proces se provádí za účelem snížení množství odpadu a znečištění životního prostředí, je taky ekonomicky efektivní. Bohužel v Česku žádné regenerační centrum neexistuje, a proto se průmyslové oleje používají, po značných úpravách, jako energetický zdroj převážně v průmyslovém odvětví.

Na trhu existuje i řada kotlů na vyjetý olej, ale jak již bylo řečeno, tento olej se musí upravit podle normy ČSN 656690 na olej topný. Pokud se rozhodnete topit neupraveným olejem, hrozí opět veliké pokuty.

Recyklace olejových filtrů

V automobilismu jsou olejové filtry součástí motoru a slouží k zachycování nečistot, které se mohou nacházet v motorovém oleji. Tyto filtry se skládají z nějakého obalu, většinou z plechu nebo plastu, v tomto obalu se nachází filtrační médium, které může být z papíru.

Samotná recyklace obsahuje několik procesů při kterých se olejový filtr nadrtí na malé části, ty pak putují do odstředivky, kde je odloučen zbytkový olej, ten se pak skladuje ve speciálních nádobách. Další částí je odloučení kovových částí filtru pomocí magnetů, zbytky se dále nadrtí na požadovanou velikost a mohou sloužit jako alternativní palivo například ve spalovnách.*

Ing. Ondřej Tupý, DiS., Ing. Marie Šístková, CSc.,

Jihočeská univerzita

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down