Rekonstruovaná linka na skládce v Lodíně

Modernizovaná solidifikační linka umožní zpracování většího množství nebezpečných odpadů.

V květnu letošního roku dokončila společnost .A.S.A. na své skládce nebezpečného odpadu v Lodíně rekonstrukci technologie solidifikace na odpad s nižším výluhem škodlivin, který lze využít v procesu skládkování. Zpracovávané množství nebezpečného odpadu lze po modernizaci zdvojnásobit až na 24 tisíc tun ročně.

Původní zařízení už nestačilo stále rostoucímu množství přijímaného nebezpečného odpadu a zvýšení kapacity nebylo bez celkové rekonstrukce technicky možné. „Díky finanční investici ve výši 10 milionů korun vzniklo zařízení, které má dostatečnou roční kapacitu přijímaných nebezpečných odpadů, jejichž množství se v poslední době v regionu neustále zvyšuje,“ řekla Alexandra Kostřicová, tisková mluvčí společností .A.S.A.

Solidifikační linka v Lodíně přijímá odpady od významných firem, například ŠKODA AUTO, Iveco Czech Republic, TERMIZO, BOSCH DIESEL, Toyota Peugeot Citro¨en Automobile Czech, SCHÄFER-SUDEX a RONAL ČR.

Technologie solidifikace zpevňuje kašovité nebo pevné odpady. Pojivem bývají různé materiály, které s odpadem chemicky reagují. Jako aktivní pojivo je využíváno vápno (hydraulické pojivo) doplněné dalšími přísadami, například popílkem a cementem. Vlivem chemicko-fyzikální vazby vytvořené mezi solidifikačními činidly a škodlivými polutanty v odpadu dojde ke snížení výluhu škodlivin, a tím ke snížení jedné z nebezpečných vlastností odpadu. Následně je solidifikát využíván jako technologický materiál v procesu skládkování odpadů.

– kce –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *