Regulace sběren kovů v Británii

Britská policie společně s Asociací pro recyklaci kovů (BMRA) v současné době řeší nebývalý vzestup kriminality spojené se sběrem starého železa.

Výkupny kovového šrotu jsou totiž letos doslova zavaleny odpadem, který ještě není určen do sběru. Policisté zaznamenali nárůst krádeží souvisejících se sběrem a recyklací kovů o 48,3 %, v úhrnu tedy nějakých 3014 přestupků od začátku roku, a to jen v oblasti hrabství Lancashire. Při kontrole ve výkupnách a sběrných dvorech se podařilo odhalit měděné kotle, kovové sloupy veřejného osvětlení nebo měď získanou z několika kilometrů lokálních železničních tratí. Jako jedno z řešení velkého problému se zdá být zablokování plateb za odevzdávání starého železa a ponechání odběru šrotu na „dobrovolnické“ bázi.


Jelikož samy výkupny motivují zloděje nedostatečnou identifikací původu šrotu, měl by být přehodnocen současný systém vedení výkupu starého železa. Oficiální místa se ale trochu obávají zásahu do nastaveného systému. Angličané ročně odvedou do sběrných dvorů a výkupen okolo 15 milionů tun železného odpadu, v přepočtu na peníze se tedy „recykluje“ nějakých 13 miliard liber. Administrativní úkony spojené s výkupem by mohly odradit i legální sběrače.

„Řetěz krádeží bude pokračovat, pokud součástí odběru železného šrotu budou peníze,“ zaznělo v diskuzi mezi zástupci průmyslu, policisty a představiteli výkupen. „Dokud budou lidé vypláceni v hotovosti, vždycky se najde někdo, kdo bude rozřezávat telefonní kabely kvůli mědi.“ Jako příklad legislativního řešení byla uvedena Austrálie, kde je každý občan limitován množstvím, který může do sběrny odvést, přičemž se musí prokázat osobním dokladem. Právě na nedostatečné identifikaci původu šrotu i osoby samotného majitele, se shodli reprezentanti jednotlivých skupin. Diskuze o dalších legislativních krocích bude dále pokračovat.

Podobné zkušenosti jako v Británii vyvolaly také u nás před časem zpřísnění podmínek pro výkup železných odpadů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *