Kategorie:
Praxe

Referendum na kongresu v Luhačovicích

Skládkovat, nebo spalovat? Odborná veřejnost se bude moci vyjádřit na Kongresu a výstavě Odpady - Luhačovice 2013, který proběhne 9.-12. září.

Ministerstvo životního prostředí zajímá názor odborné veřejnosti, zda je pro Českou republiku nejlepším řešením jen spalování směsného komunálního odpadu, nebo by bylo lepší připravit přechodné období na řízené ukončování skládkování. V rámci letošního kongresu jsme proto připravili „referendum“ účastníků Kongresu a výstavy na toto téma.

V praxi to bude realizováno tak, že v hlavním tématu Kongresu „Skládkování kontra spalování“ vystoupí zástupce MŽP, zástupci spaloven, skládek a další odborníci. Po odpolední I. panelové diskuzi budou všichni účastníci kongresu požádáni, aby na připravených jednoduchých formulářích vyjádřili svůj názor, jestli v současné době je lépe pro ČR ponechat skládkování nebo ho striktně zakázat a jednostranně podporovat spalování. Tak vznikne korektní, reprezentativní vzorek názorů zhruba 300 odborníků z oblasti odpadového hospodářství. A tento výsledek (podepsané a jmenovitě vyplněné referenční lístky) předáme MŽP a zástupcům Poslanecké sněmovny ČR.


Ing. Josef Gabryš

ředitel Kongresu a výstavy Odpady – Luhačovice 2013

Program kongresu Odpady – Luhačovice 2013

Hlavní téma

Nový zákon o odpadech a poplatky za skládkování

Skládkování nebo spalování SKO v ČR

Zpětný odběr elektrozařízení a solárních panelů

1. panelová diskuze (10. 9.)

Konec skládkování v Čechách?

Výklad nového zákona o odpadech a poplatky za skládkování odpadů

Operační programy na období 2014-2020

Zpětný odběr elektrozařízení a solárních panelů

2. panelová diskuze (11. 9.)

Výklad koncepce POH ČR a povinnosti pro města a obce

Možnosti třídění bioodpadů ve městech a obcích – ceny za svoz bioodpadu ve městech

Materiálové a energetické využití odpadů v roce 2013-2014

Prezentace Vysoké školy báňské v Ostravě v oblasti životního prostředí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *