Autor
Kategorie:
Praxe

Recyklohraní slaví první narozeniny

Školní recyklační program "Recyklohraní", který zahájil svoji činnost v září roku 2008 se záměrem rozšířit ekologickou výchovu na základních a středních školách v České republice, oslaví své první narozeniny.

Během roku se do něj zapojilo 1610 základních a středních škol z celé České republiky, které reprezentují více než 400 000 žáků a studentů. Recyklohraní funguje jako vzdělávací program o třídění a recyklaci odpadů a zpětném odběru elektrozařízení a baterií, který kombinuje vzdělávání se zábavou. Školy se mohou po velmi snadné registraci do projektu účastnit různých činností, za jejichž splnění získávají body. Nasbírané body pak mohou vyměnit v internetovém katalogu za věcné ceny související se školní výukou, propagační materiály, nebo vstupenky do muzeí, zoologických zahrad a podobně. Během jediného roku bylo školám vydáno téměř 2 miliony bodů.

Organizátoři projektu se snaží odpovědně zapojovat školy do činností, které mohou žákům a studentům přiblížit moderní a zábavnou formou problematiku odpadového hospodářství. Hlavními aktivitami jsou plnění tematických úkolů, účasti na exkurzích a sběr elektrozařízení a baterií. V rámci projektu Recyklohraní se využívá zejména elektronická komunikace. Prostřednictvím portálu www.recyklohrani.cz jsou zadávány úkoly a soutěže, kterých se škola se svými žáky může zúčastnit.

Proběhla literární soutěž na téma nakládání s vyřazeným elektrozařízením s názvem „Kam s ním?“, přičemž nejlepší práce se mimo jiného dočkaly i autorského čtení a byly vydány ve zvláštní brožuře. Následovaly i výtvarné a tvůrčí soutěže. Žáci navrhovali nové modely košů na tříděný odpad, a ty nejzajímavější byly vystaveny na konferenci Odpady a obce v Hradci Králové. Žáci a studenti prováděli interní audit škol a zjišťovali produkci odpadů ve škole, včetně toku odpadů. Svoje poznatky pak předali ve formě zpráv, prezentací, nebo dokonce videonahrávek, které se v naprosté většině případů vyznačovaly vysokou profesionální kvalitou.

Program Recyklohraní však také hodnotí samostatnou aktivitu škol při vzdělávání žáků a studentů v ekologické výchově, kterou škola doloží krátkou a výstižnou zprávou nebo reportáží. Škola se může zapojit i do sběru baterií a elektrozařízení do nádob, které jsou v rámci projektu školy bezplatně zapůjčeny a obsluhovány. Žáci a studenti tak získají praktické zkušenosti se zpětným odběrem těchto výrobků. V loňském roce se díky projektu Recyklohraní přímo na školách podařilo sebrat a odevzdat k recyklaci téměř 51 tun použitých baterií a 190 tun vysloužilého elektrozařízení.

Zapojení školy do programu a její účast v něm je naprosto dobrovolné a bezplatné. Škola si navíc sama může vybrat, kterých aktivit a činností se zúčastní, a proto záleží jen na ní, kolik bodů svojí aktivitou získá. Počet zapojených škol a jejich aktivní účast při plnění úkolů ukazuje, že Recyklohraní se skutečně setkalo s velkým úspěchem a to nejen z řad žáků, kteří prokázali svoji kreativitu a literární i výtvarné dovednosti, ale také z řad pedagogů, kteří získali materiály a podněty jak žákům předávat poznatky o třídění a recyklaci odpadu. Recyklohraní proto bude pokračovat i ve školním roce 2009/2010.

Projekt Recyklohraní vznikl za spolupráce společností ASEKOL, s. r. o., , ECOBAT, s. r. o., EKO-KOM, a. s., a EKOLAMP, s. r. o., což mimo jiné představuje naprosto unikátní spojení kolektivních systémů za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže v celorepublikovém měřítku.

– eko –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *