Recyklační průmysl zlepšuje evropskou ekonomiku

Zisk ze znovu využitelných surovin, podpora vzniku nových pracovních míst, povzbuzení finančního trhu i příležitost pro vítané inovace - to vše přináší každé ekonomice proces recyklace.

Říká to zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) „Role recyklace v zelené ekonomice“. Zpráva shrnuje, proč je ekologizace ekonomiky jednou z priorit Evropské unie, a jakého pokroku se podařilo v jednotlivých sférách dosáhnout. Ať už jde o snížení poměru odpadu skládkovaného a znovu využitého, snižování emisí nebo omezení celkového zásahu do krajiny tím, že namísto těžby z nových zdrojů jsou přednostně využívány recyklované suroviny. EU si pro sledování vývoje „zelené ekonomiky“ vytyčila celkem sedm kategorií, které mají přímou vazbu k recyklaci. V nich se mezi lety 2004 až 2008 podařilo dosáhnout dvojnásobného růstu obratu, přibližně 60 miliard euro. Finanční krize roku 2009 sice zbrzdila tempo růstu, nyní se ale prostor „zelené ekonomiky“ jeví opět jako stabilní.

Co je příčinou úspěchu zelené ekonomiky? Především vyšší poptávka po recyklovatelných materiálech, za což nepřímo mohou zvýšené ceny surovin pocházejících z asijské oblasti. Navíc EU odrazuje velké evropské výrobce od skládkování bez recyklace vyššími poplatky. Návrat surovin ze skládek se tak zvýšil o 15 %, a tím samozřejmě narostl i počet tolik potřebných pracovních příležitostí. Mezi lety 2000 až 2007 se počet míst souvisejících s recyklačními procesy zvýšil o 45 %. Zároveň se zmenšuje tlak na vlastní zdroje, i když je jasné, že není možné hradit recyklací celkovou poptávku po surovinách.

Oblast, kterou princip „zelené ekonomiky“ rovněž podpořil, je věda a výzkum. Recyklace vzácných kovů, potřebných sice jen v malých množstvích, ale nezbytných pro řadu aplikací, se postupně stává prioritou. Pro obnovitelné zdroje energie a komunikační technologie jsou vzácné kovy esenciální nezbytností, přesto většinu z nich nejsme schopni recyklovat. Věda a výzkum tak získaly prostor pro inovace. Zelená ekonomika, tak jak je popsána ve zprávě EEA, založená na modelu recyklace, je tedy přínosem jak v oblasti sociální, ekonomické, tak umožňuje i zachování „zdravého“ životního prostředí pro budoucí generace.

Zdroj: server EEA.europa.eu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *