RECYCLING 2012

Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR pořádá ve spolupráci s EQAR a Vysokým učením technickým v Brně 17. ročník mezinárodní konference Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin 15. AŽ 16. BŘEZNA 2012 hotel Santon, Brno garant akce: doc....

Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR pořádá ve spolupráci s EQAR a Vysokým učením technickým v Brně 17. ročník mezinárodní konference

Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin

15. AŽ 16. BŘEZNA 2012

hotel Santon, Brno

garant akce: doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., prezident ARSM VUT FSI

Konference je určená pro výrobce stavebních recyklátů, orgány státní správy a samosprávy, výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií, stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty, firmy zabývající se sběrem stavebních odpadů.

Tematické zaměření konference:

Politika druhotných surovin ČR pro období 2012-2030.

Legislativní otázky v recyklaci minerálních stavebních odpadů.

Stav přípravy nového zákona o odpadech a jeho očekávaný vliv pro podporu recyklace stavebních a demoličních odpadů.

Vliv Směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech na recyklaci stavebních odpadů v ČR.

Proces recyklace stavebních a demoličních zemí ve vybraných zemích EU.

Význam a postavení recyklace stavebních a demoličních odpadů v Plánech odpadového hospodářství ČR a krajů a ve Strategii obcí a měst při nakládání s odpady.

Proces certifikace recyklátů z inertních minerálních materiálů s ohledem na současnou platnou legislativu.

Chemické hodnocení stavebních odpadů a vliv na životní prostředí.

Posuzování vlastností recyklátů a řízení jejich jakosti ve vztahu k jejich následnému využití ve stavební výrobě.

Možnosti využití recyklátů při výrobě stavebních hmot a konstrukčních stavebních prvků.

Recyklace komunikací (vozovky, železniční lože), použití recyklátů v různých konstrukčních vrstvách.

Technologická zařízení pro recyklaci stavebních odpadů: a) separace, drcení, třídění, b) vývoj, výroba a nasazení.

Možnosti průmyslu těžby a zpracování kamene v recyklaci stavebních materiálů.

Ekologické a ekonomické aspekty recyklace stavebních odpadů.

Po celou dobu průběhu semináře bude probíhat v předsálí přednáškového sálu prezentační výstavka firem, zabývajících se recyklací stavebních sutí, výrobou strojů a zařízení pro recyklaci, příp. činnostmi s ní souvisejícími.

Bližší informace a přihlášky www.arsm.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *