Realizovatelné projekty budou podpořeny

Příprava novely plánu odpadového hospodářství ČR je ve finálním stadiu. Náměstek ministra životního prostředí Karel Bláha nedávno potvrdil, že je připraveno nové znění, které má umožnit výstavbu zařízení pro energetické využití odpadů.

V původním POH z roku 2003 totiž bod 3.4. přikazoval nepodporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků. Toto ustanovení vzhledem k závaznosti POH na několik let znemožnilo výstavbu „spaloven“ směsného odpadu. Pod pojem státní prostředky totiž spadají i dotace z evropských fondů.

ZMĚNY UMOŽNÍ PODPORU

Na změnu POH musela navázat ještě změna v implementačním dokumentu OPŽP. Ten dosud umožňoval podporu jen do výše 50 mil. Kč pro jeden projekt, což bylo vzhledem k náročnosti předpokládaných projektů málo (náklady se pohybují ve stovkách mil. korun).

Změny umožní, aby byly z evropských financí podpořeny velké projekty v rámci integrovaných systémů komunálních odpadů. V úvahu přicházejí dva druhy: energetické využití odpadů (spalovny s využitím energie), nebo zařízení mechanicko-biologické úpravy.

Náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková říká: „Mezi možnými projekty jsou velké rozdíly v provozních nákladech i investiční náročnosti – spalovny jsou drahé na počátku a levné v provozu, MBÚ jsou levné při výstavbě, ale drahé v provozu. Proto je velmi obtížné nastavit podporu tak, aby výsledkem bylo kvalitní odpadové hospodářství, které nebude zbytečně drahé pro občany.“

Již během podzimu by měla být vyhlášena nová výzva Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 4, která umožní podporu energetického využívání odpadů a výstavby MBÚ z OPŽP. Výzva by měla být dvoukolová – do února roku 2010 se budou registrovat pouze záměry, kdy předkladatelé budou muset předložit jen základní dokumenty. „Ministerstvo si nejdříve potřebuje zmapovat, kolik vlastně těchto projektů je ve stadiu úvah a kolik je jich reálných,“ vysvětluje Rut Bízková. Do dalšího kola postoupí projekty, které jsou reálné. Kritériem je jejich realizovatelnost do roku 2015.

DVOJKOLOVÝ SYSTÉM

Po prvním, dejme tomu registračním kole proběhne kolo druhé – tam už bude nutné předkládat projekty s kompletní dokumentaci jako ve všech jiných výzvách. Posuzovat zaregistrované projekty budou společně Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí. Pouze vybrané projekty by měly pak být vyzvány k účasti na druhém kole.

Na rizika výběru projektů mezi dvěma koly výzvy upozorňuje Jiřina Vyštejnová ze Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO): „Výběr projektů, aniž by posuzovatelé měli plnohodnotné podklady, znemožňuje objektivní posuzování a odporuje zásadě transparentnosti a rovného přístupu.“

Náměstkyně Bízková vysvětluje: „Jedná se o složité, nákladné projekty, proto není možné, aby byla výzva organizována způsobem – nejlepší vyhraje, nejhorší odejde. Dokumentace se u těchto velkých projektů připravuje velmi dlouho a na její zpracování je třeba vynaložit značné finanční prostředky. Projekty, které se dostanou do druhého kola, již budou mít jistotu, že budou v rámci OPŽP dovedeny do konce, tj. budou zpracovány kvalitně, podporu dostanou a bude na ni dost peněz,“ slibuje na závěr Rut Bízková.

Jarmila Šťastná

»Mezi možnými projekty jsou velké rozdíly v provozních nákladech i investiční náročnosti, « říká Rut Bízková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *