RAPEX – nástroj EU k ochraně spotřebitelů

Systém rychlé výstrahy před nebezpečnými nepotravinářskými výrobky (Rapid Alert System for non-food dangerous products, RAPEX) vznikl jako součást snahy členských zemí Evropské unie o "vyšší stupeň ochrany zdraví a bezpečnosti vlastních spotřebitelů".

Základním pramenem systému RAPEX je Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků (20001/95/EC). Osmadvacet států Evropské unie plus Norsko, Island a Lichtenštejnsko v rámci systému RAPEX vytvořilo prostor pro vzájemnou směnu informací o výrobcích, které mohou představovat zdravotní a bezpečnostní rizika pro jejich spotřebitele. Na národní úrovni každá země zkoumá kvality široké nabídky importovaných produktů – od automobilů, kosmetiky, přes elektrospotřebiče, dětské hračky po textilie – a pokud narazí na nějaká pochybení, okamžitě o tom informuje zbylé členské země. Následně jsou pak přijímána opatření k potlačení rizik, v závislosti na stupni ohrožení, od prostého doplnění varovné etikety na výrobku až po jeho okamžité stažení z prodeje. Systém RAPEX ale nezahrnuje medicínské nástroje, farmaceutika a potraviny.

MÁ TO VÝZNAM?

Zatímco se v roce 2003 RAPEX potýkal s dvěma stovkami nahlášených „rizikových“ výrobků, vloni jich už bylo přes dva tisíce. V posledních letech navíc problémy působí zvyšující se podíl importu nekvalitních, či spíše s evropskými normami nekompatibilních výrobků. Hlavním zahraničním dodavatelem nekvalitních výrobků pro evropský trh je Čína. Prakticky každé procento navýšení obratu obchodu s tímto asijským ekonomickým gigantem (loni o 3,8 %) se projeví stovkami nahlášených produktů. V roce 2013 z 2364 nebezpečných výrobků jich 64 % pocházelo z Číny. V současnosti vznikla i „horká linka“ RAPEX-CHINA, která má do budoucna zajistit shodné bezpečnostní standardy.

V úhrnu rizikových výrobků se na celkové bilanci podílí kosmetika z dovozu čtyřmi procenty, především kvůli obsahu závadných chemikálií a nebezpečných mikrobiologických látek. Sedm procent podílu pak připadá na auta, jejichž nedostatky souvisejí s bezpečnostními riziky (popáleniny, oheň, vadná elektroinstalace), dále elektrospotřebiče (9 %) a s jejich provozem hrozící riziko vzniku požáru, popálenin či elektrického šoku. Po pětadvaceti procentech získaly stejně hračky i textilie, u nichž se projevuje závadnost z chemického hlediska, a také hrozí rizika spojená s vdechnutím, dušením či uškrcením. Z tohoto srovnání vychází Čína jako bezkonkurenčně nejnebezpečnější dovozce hraček a oděvů, země evropského společenství jako nejhorší dovozci automobilů (27 % hlášených případů). V případě textilií a v sekci „ostatní“ se nepodařilo v 11 % zemi původu oddělení RAPEX vůbec dohledat.

EVROPSKÉ ZEMĚ SI POLEPŠILY

„Podíl závadných výrobků, které mají svůj původ na území EU, se podle statistik RAPEX strmě snižuje. Zatímco v roce 2004 to bylo 27 %, loni to bylo jen 15 %,“ konstatovala evropská komisařka pro záležitosti spotřebitelů Neven Mimica. V tomto srovnání narazíme na dvouprocentní podíl závadných výrobků z Německa a Itálie, či jednoprocentní Bulharsko. „Je to dokladem toho, že jednotlivé členské země výrazně zpřísnily dohled nad zahraničním dovozem,“ říká Mimica. „Ať už v oblasti dětské péče, zábavné pyrotechniky, dobíječů baterek nebo oblečení, všude je vidět zlepšení.“ Mezi loňské nejlepší „hlídače šmejdů“ patřilo Maďarsko (podalo 12 % všech podnětů vůči rizikovým výrobkům), Německo (11 %), Španělsko (11 %), Bulharsko (8 %) a Velká Británie (6 %).

Mgr. Radomír Dohnal

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *