Pytle z kompostovatelného plastu na odpady v Berlíně

V mnoha evropských městech se organický odpad (bioodpad) z domácností shromažďuje v plastových pytlích a v určený den odváží k likvidaci kompostováním. Podobný krok s pytli z kompostovatelného plastu se rozhodli vyzkoušet v Berlíně.

V září 2011 se v Berlíně dohodl podnik čištění města Berliner Stadtreinigung (BSR) s výrobcem plastů BASF SE na společném pilotním projektu k zavedení pytlů na kompostovatelný odpad z biologicky odbouratelného plastu Ecovio® FS. V rámci projektu obdrželo 21 000 domácností ze čtvrtí Prenzlauer Berg a Hellersdorf zdarma po 10 pytlích na zkoušku trvající 3 měsíce.

Více než 80 % domácností nápad přijalo a výsledkem projektu bylo, že během zkoušek klesl podíl běžných plastových obalů v kompostovatelném odpadu až o 67 % a jeho množství se zvedlo o 10 %. Předtím 30 % obyvatel netřídilo organický odpad se zdůvodněním, že nechodí ke kontejnerům, protože jsou špinavé, a 23 % pro jejich nepříjemný zápach. Současně se zvýšila hygiena a jakost organického odpadu. Při použití pytlů z Ecovio FS není třeba před kompostováním pracně vytřiďovat obaly z konvenčních PE nebo PP fólií, a naopak kompostovatelný odpad není nutno spalovat pro neúnosně vysoký podíl těchto fólií, kde se třídění nevyplácí. Plné pytle je možno vkládat do kontejnerů pro kompostovatelný odpad.


Ecovio® FS je biologicky odbouratelný plast z obnovitelných rostlinných surovin na základě škrobových blendů a polymléčné kyseliny (PLA). Vyrábí se jako fólie na pytle, odnosné tašky, kompostovací pytle a mulčovací fólie jako 100% kompostovatelný dle DIN EN 13432 a ASTM D 6400. Koncem kompostování se v souladu s normou rozkládá na vodu, CO2 a biomasu. Pytle jsou stabilní a dostatečně pevné a odolné proti roztržení i při vložení vlhkého odpadu.

Podle březnové zprávy BASF zájem o fólie Ecovio FS po úspěšných zkouškách v Německu, Kanadě a Austrálii neustále vzrůstá, přestože jsou dražší než běžné PE a PP fólie. Pytle Ecovio FS, z materiálu odpovídajícího požadavkům DIN EN 13432, jsou schváleny Spolkovou směrnicí o hospodaření s organickým odpadem BioAbfV po novelizaci z prosince 2011 pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

Ve spolupráci s BASF se pytle Ecovio FS na organický odpad zkouší ve dvou berlínských čtvrtích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *