Půl miliardy na omezování emisí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 16. 4. prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v prioritní ose 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, oblasti...

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 16. 4. prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v prioritní ose 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, oblasti podpory 2.2 Omezování emisí. Žádosti o podporu v rámci LXII. výzvy jsou přijímány do 30. června 2014. Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. eur včetně DPH). Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP, včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Výzva není určena pro projekty čerpající státní podporu dle rozhodnutí Evropské komise č. SA.35588 (2011/N), tzv. Režim podpory pro snížení znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Tento režim podpory byl rozhodnutím Evropské komise č. SA.38075 (2013/N) prodloužen do 30. 6. 2015.

Na schválené projekty bylo z prostředků Evropské unie vyčleněno 500 mil. Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *