Publikace k nakládání s odpady

Novelizovaná skripta Vysokého učení technického v Brně z roku 2007 přináší kompletní přehled nakládání s odpady od pojmů a definice, přes veškeré komodity a speciální nakládání s nimi, jako je sběr, soustřeďování, přepracování, zužitkování až po jejich zneškodňování skládkováním i spalováním,...

Novelizovaná skripta Vysokého učení technického v Brně z roku 2007 přináší kompletní přehled nakládání s odpady od pojmů a definice, přes veškeré komodity a speciální nakládání s nimi, jako je sběr, soustřeďování, přepracování, zužitkování až po jejich zneškodňování skládkováním i spalováním, včetně jejich energetického využití. Zařazeny jsou zde také přehledy nařízení, rozhodnutí a směrnic Evropské unie včetně přehledu nařízení, norem a platných předpisů (zákonů a vyhlášek) v odpadovém hospodářství ČR.

Autor publikace doc. Ing. Juraj Kizlink, CSc., také v tomto novelizovaném vydání uvedl, že zde ponechal svůj původní styl a to, že místo opsání a rozšíření už známých učebnic volil systém použití a úpravy vhodných článků od renomovaných firem a odborníků v této oblasti.

Učebnice uvádí problematiku odpadového hospodářství u nás po vstupu do EU a možnosti řešení odpadů v našich podmínkách s dodržováním platných předpisů Evropské unie. Vybrané články firem a odborníků jsou nejen dobré pro čtení, ale zároveň se v nich lze také dovědět hodně i o problematice řešení konkrétního odpadu jak u nás, tak i v zahraničí. V praxi se musí problémy s odpady řešit vhodným kompromisem se zaměřením na úplnost řešení, ekonomiku procesu a ochranu životního prostředí. Řešení zmíněných problémů ukazuje i na míru technické vyspělosti země a také její vztah ke zdraví obyvatelstva a životnímu prostředí.

Významný podíl zde uvedených odborných článků, reklam a kontaktů byl do této učebnice převzat také z několika posledních ročníků našeho časopisu Odpady. Uvedená učebnice je na stránce www. fch.vutbr.cz nebo www.cerm.cz a k dispozici je v prodejně v Kolejní ulici v Brně.

Kizlink J.: Nakládání s odpady, Fakulta chemická VUT, Brno 2012 (formát A4, 306 ss), ISBN 978-80-214-4413-3

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *