Autor
Kategorie:
Praxe

První kniha na téma LCA u nás

Publikace Posuzování životního cyklu Life Cycle Assessment - LCA shrnuje základní metodické postupy metody LCA. Autorem této unikátní publikace, jaká u nás dosud nevyšla, je doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD, pedagog Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Finální podobu získala publikace po...

Publikace Posuzování životního cyklu Life Cycle Assessment – LCA shrnuje základní metodické postupy metody LCA. Autorem této unikátní publikace, jaká u nás dosud nevyšla, je doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD, pedagog Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Finální podobu získala publikace po připomínkách a pečlivě zpracované recenzi Ing. Květoslavy Remtové, CSc., pedagožky Vysoké školy ekonomické v Praze, která říká: „Publikace vysvětluje podstatu metody a postup při její praktické aplikaci. Největší pozornost je zaslouženě věnována nejdůležitější části metody, a to způsobům hodnocení dopadu na životní prostředí. Důraz je přitom kladen na pochopení specifičnosti metody, tj. na principy kategorií dopadu. Velkým přínosem publikace je popis a kritické zhodnocení existujících charakterizačních modelů včetně uvedení jejich specifických rysů a optimálních oblastí použití. Krátká kapitola je věnována také databázím a software LCA. Publikace je napsána čtivě a srozumitelně. Její vydání považuji za velmi užitečné.“

Kniha včetně vysvětlivek použitých zkratek, slovníku vybraných termínů, věcného rejstříku a seznamu použité literatury má rozsah 264 stran. Je vybavena řadou rovnic, grafů a tabulek a vychází ve vhodném příručním formátu B5.

Cena bez DPH 606 Kč.

On-line objednávku naleznete na adrese www.ekomonitor.cz/publikace.

– eko –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *