První hluková mapa Evropy

Evropská agentura pro životní prostředí vydala zatím nejobsáhlejší mapu hlukové zátěže. Ve formě databáze a map ukazuje, jakému hlukovému znečištění jsou vystaveni obyvatelé EU. Databáze NOISE (Noise Observation and Information Service for Europe) ukazuje, jak je obyvatelstvo vystaveno hluku v celé...

Evropská agentura pro životní prostředí vydala zatím nejobsáhlejší mapu hlukové zátěže. Ve formě databáze a map ukazuje, jakému hlukovému znečištění jsou vystaveni obyvatelé EU. Databáze NOISE (Noise Observation and Information Service for Europe) ukazuje, jak je obyvatelstvo vystaveno hluku v celé Evropě a konkrétně ve stovce městských aglomerací.

Hluk je všudypřítomný, jeho role jako formy znečištění životního prostředí je však stále nedoceněna. Dlouhodobá expozice i nízkým hladinám hluku může napomáhat rozvoji hypertenze a poruch spánku.

První pohled na hlukovou mapu Evropy není příliš uklidňující: odhaduje se, že polovina populace v městských oblastech s více než 250 tisíc obyvateli je pravidelně vystavena hladinám hluku nad 55 dBLden (což je evropský limit hluku v 24 hodinovém průměru). Více než 41 milionů obyvatel velkých měst je vystaveno velkým dávkám hluku zejména z dopravy. Databáze NOISE shromáždila data od 19 členských zemí EEA (celkem je jich 32) a představuje významný krok k celoevropské službě.

 

Hlukové znečištění v Evropě často překračuje limity

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *