Průzkum: Lidé by ocenili separátní kontejnery na polystyren. Třídí ho čím dál lépe

Z průzkumu Sdružení EPS ČR vyplynulo, že 60 % dotazovaných třídí obaly do žluté popelnice a další čtvrtina je odváží do sběrného dvora. U obou možností je to v porovnání s průzkumem z loňského roku nárůst. Naopak počet respondentů, kteří obaly z polystyrenu netřídí, mírně klesl. Zhruba 80 % dotazovaných by navíc uvítalo samostatný kontejner na pěnový polystyren v místě svého bydliště.

Třídění polystyrenu do samostatného kontejneru otestovalo sdružení v loňském roce na sídlišti v Kralupech nad Vltavou, kde se ho za měsíc a půl nashromáždilo 42,5 kilogramů.

Průzkumu Sdružení EPS ČR se zúčastnilo 800 respondentů, kteří odpovídali na otázky z oblasti třídění a recyklace. Z průzkumu vyplynulo, že více než polovina respondentů (60 %) obalový EPS vynáší do žlutých kontejnerů. V porovnání s průzkumem z minulého roku jde o nárůst o 3 procentní body. Čtvrtina dotazovaných uvedla, že odváží obaly z pěnového polystyrenu přímo do sběrného dvora, což je o jeden procentní bod více než loni. Desetina respondentů uvedla, že odpad z pěnového polystyrenu netřídí, tedy vyhazuje jej do směsného odpadu, odkud následně putuje na skládku či do spalovny. Oproti loňsku je to úbytek o 3 procentní body a v porovnání s průzkumem z roku 2019 dokonce o 7 procentních bodů. V poslední řadě 5 % respondentů uvedlo, že obaly vrací přímo prodejci. Jedná se o zhruba stejný počet dotazovaných jako loni.

Z průzkumu dále vyplývá, že 93 % dotazovaných by v případě výskytu samostatného kontejneru na odpadní EPS v místě jejich bydliště tuto možnost využilo a polystyren třídilo separátně. Na otázku „Uvítali byste samotný kontejner na EPS?“ reagovalo 80 % respondentů pozitivně (37 % ano a 43 % spíše ano). „V rámci Sdružení EPS ČR jsme koncem loňského roku uvedli do praxe první pilotní projekt odděleného sběru odpadního polystyrenu. Na sídliště v Kralupech nad Vltavou byla umístěna nádoba určená pouze pro odpadní EPS. Za měsíc a půl provozu do ní bylo vytřízeno 42,5 kg. Odpad byl následně odvezen přímo do sběrného dvora. Pilotní projekt se setkal s úspěchem a ukázal, že separovaný sběr EPS na sídlišti je možný,“ dodal Zemene.

Sdružení EPS ČR zároveň provozuje webové stránky Recyklujemepolystyren.cz, kde se lidé mimo jiné dozvědí, jak třídit jednotlivé aplikace pěnového polystyrenu, jak recyklace probíhá nebo tam například najdou mapu sběrných míst.*

-red-

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down