Průmyslová ekologie

Druhý ročník mezinárodní konference Průmyslová ekologie, který se bude konat ve dnech 23. -24. března 2011 v Berouně v Best Western Hotel Grand. Konference se snaží o mezioborový přístup, vytváří prostor pro diskusi mezi odborníky z jednotlivých oblastí průmyslové výroby a životního prostředí....

Druhý ročník mezinárodní konference Průmyslová ekologie, který se bude konat ve dnech 23. -24. března 2011 v Berouně v Best Western Hotel Grand.

Konference se snaží o mezioborový přístup, vytváří prostor pro diskusi mezi odborníky z jednotlivých oblastí průmyslové výroby a životního prostředí. Průmyslová ekologie je ucelený přístup vycházející z předpokladu, že zlepšování jednoho environmentálního problému nesmí vést k narůstaní problému jiného. Zavádění environmentálně šetrnějších technologických postupů je účinné pouze ve spolupráci odborníků na přírodní vědy, environmentální management, ekonomii, environmentální politiku, environmentální výchovu či na komunikaci s veřejností.

Cílem konference Průmyslová ekologie je vytvořit platformu pro setkávání provozovatelů průmyslových zařízení, investorů, zástupců státních orgánů, výzkumných pracovníků, konzultačních firem a nevládních neziskových organizací a umožnit jim diskusi a výměnu zkušeností v mezioborové oblasti dopadů lidských aktivit na životní prostředí.

Paralelně k hlavnímu přednáškovému programu bude organizována i mezinárodní sekce přednášek v anglickém jazyce (nebude tlumočena) organizovaná ve spolupráci se společností SETAC (www.setac.org). Tato sekce je otevřena všem přednášejícím. Součástí odborného programu bude i posterová sekce. Odborným garantem konference je doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

Podrobný program a přihlášky na www.ekomonitor.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *