Provozování kotlů z hlediska zákona o ovzduší

Podle zákona o ovzduší se od 1. ledna 2014 budou moci na trh uvádět pouze kotle, které splní přísnější emisní požadavky (přičemž tyto požadavky budou od roku 2018 dále zpřísněny). Tato povinnost je zákonem dána výrobcům, resp. dodavatelům těchto zařízení na trh a běžného občana se tato povinnost...

Podle zákona o ovzduší se od 1. ledna 2014 budou moci na trh uvádět pouze kotle, které splní přísnější emisní požadavky (přičemž tyto požadavky budou od roku 2018 dále zpřísněny). Tato povinnost je zákonem dána výrobcům, resp. dodavatelům těchto zařízení na trh a běžného občana se tato povinnost týká pouze do té míry, že jím nově zakoupený kotel bude ekologičtější, než ty v současnosti prodávané. Díky tomuto opatření se tak sníží množství vypouštěných emisí znečišťujících látek do ovzduší.

Zákon též od 1. září 2022 (od 10 let po vstupu v platnost zákona) zavádí povinnost pro provozovatele kotlů na pevná paliva (10-300 kW), tj. zejména pro domácnosti, provozovat pouze takové kotle, které splní zákonem definované přísnější emisní parametry (množství vypouštěných znečišťujících látek). Tyto minimální emisní parametry se týkají pouze těch zařízení, která slouží jako zdroj tepla pro ústřední vytápění, nevztahuje se na spalovací zdroje sálavé či jiné, kde dochází k přímému přechodu tepla do okolí (kamna, krby aj.).

Provozovatelům kotlů pro ústřední vytápění ukládá zákon povinnost pravidelných kontrol. První kontrola spalovacího zařízení musí být provedena nejpozději do konce roku 2016.

Kontroly spalovacích zařízení by se měly pravidelně opakovat každé dva roky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *