Projekty spaloven jsou ekonomickým nesmyslem

V dubnovém čísle časopisu Odpady vyšel také článek "Vážka plavá? Dotace jsou problém!". Zaměstnankyně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Součková se v něm snaží vysvětlit, proč má projekt výstavby spalovny komunálního odpadu v lokalitě Barbora v Karviné neustále problémy.

Se značným údivem jsme se v něm dočetli o podivných skutečnostech týkajících se obce Horní Suchá. V první řadě byla obec přiřazená k občanským sdružením, které podaly žalobu pro ochranu biotopu vážky plavé. Jakkoliv nám je flóra i fauna v okolí zamýšlené stavby sympatická, tak toto téma nás opravdu nenapadlo a necítíme se k tomu ani dostatečně odborně erudovaní. Naše žaloba stála na zcela jiných principech, a to konkrétních, a nijak neřešených v procesu EIA ani ve vlastním správním řízení o vydání územního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu. K oběma procesům jsme se vyjadřovali a z našich připomínek (jako obce, která je výstavbou spalovny nejvíce postižena) nebylo splněno téměř nic. Z tohoto důvodu se obec Horní Suchá také odvolala proti Rozhodnutí o umístění stavby spalovny, vydaném Magistrátem města Karviná.

O to více jsme byli překvapeni další mystifikací uvedenou v článku, a to konstatováním, že „obec neměla nikdy žádné připomínky“! Zde jsme již na pochybách, zda ještě jde jen o nějaký omyl, nebo cíleně lživou informaci o obci Horní Suchá. Tato je zde totiž vykreslena jako podivný subjekt, který neví, co chce.

Pokud tedy Ing. Součková uvádí, že postoj obce je pro ni nečitelný, je to jistě zejména její problém. Nás však udivilo, jak je možné v tisku uvádět postoje orgánu veřejné správy, kterým obec bezesporu je, aniž by se jí někdo na cokoliv zeptal a ověřil si je.

Možná že by to bylo také vhodným doplněním článku, který by dal prostor také argumentům, které zaznívají naopak proti stavbě spaloven. Prozatím to totiž vypadá tak, že lobby spaloven prosáklo i do redakce časopisu Odpady. V každém případě by mělo zaznít to, že podobné projekty jsou ekonomickým nesmyslem, který přinutí obce platit za likvidaci odpadu 4x větší částky než doposud. A tak náklady na tuto činnost nezaplatí praví původci většiny spalitelných odpadů, tzn. výrobci obalů a vlastní „baliči“, ale opět zase jen občan a daňový poplatník.

Ing. Jan Lipner

starosta obce Horní Suchá

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *