Autor
Kategorie:
Praxe

Projekt, z něhož budou profitovat odborníci i veřejnost

Na podzim příštího roku vznikne v Uherském Hradišti nový Vědeckotechnický park Triangl (VTP Triangl), který se mimo jiné zaměří i na výzkum technologií pro ekologické zpracování odpadů a podporu podnikatelů z této oblasti.

Jedním z majoritních investorů projektu je společnost Purum, která se pohybuje zejména v oblasti nakládání s odpady a sanací ekologických zátěží. Ředitele společnosti Purum a zároveň iniciátora projektu VTP Triangl Daniela Krafta jsme se zeptali na další souvislosti.

Co vše VTP Triangl nabídne?

Projekt je mimořádnou příležitostí pro všechny začínající podnikatele, živnostníky či studenty s inovačními nápady, neboť jim nabídne výborné podmínky pro start jejich aktivit. Budou moci využít nejen zvýhodněného nájmu plně vybavených kanceláří a prezentačních, nebo chcete-li, obchodních jednotek, ale i celé řady zvýhodněných služeb, především v oblasti ekonomického, účetního či marketingového poradenství. Nutno podotknout, že zaměření na odpadové hospodaření není podmínkou, pro tento obor je však v nabídce počítáno i se speciálním poradenstvím v oblasti technologií a postupů likvidace odpadů, ekologických auditů či recyklace.


Pro projekt bylo vybráno Uherské Hradiště – není to trochu z ruky od cementáren, velkých elektráren, vysokých škol, brownfieldů atd.?

Podnikatelské skupiny Purum Kraft a UVR Mníšek pod Brdy, které jakožto hlavní akcionář reprezentuji, a do kterých patří i samotný investor projektu VTP Triangl, firma SILO INVEST, působí v rámci České republiky především ve Středočeském a Zlínském kraji. Oběma těmto regionům klademe velký důraz ve svém dalším rozvoji. A to je i důvod, proč jsme pro projekt vybrali Uherské Hradiště.

Toto město má výbornou polohu, leží na strategickém místě se snadnou a rychlou dostupností tří krajských měst a na nejkratší spojnici v ose Praha – Brno – Trenčín. Navíc dle nezávislých agentur představuje město Uherské Hradiště ideální prostředí pro podnikatelské aktivity, a to jak v ohledu otevřenosti a podpory místní samosprávy, tak i kvalitním sociálním zázemím a dobrou propagací celého regionu.

Proč se firma Purum rozhodla stát investorem takového projektu – co si od něj slibuje, jaké si v této souvislosti klade cíle?

Podnikatelské skupiny Purum Kraft a UVR mají za sebou řadu zkušeností, které umíme předat, a pomoci tak nově vznikajícím firmám budovat své podnikatelské záměry. Zároveň do VTP Triangl chceme umístit naše pobočky na Moravě a poskytnout zázemí našemu oddělení recyklací plastů, které se v posledních dvou letech výrazně rozvinulo. V Čechách jsme ve vývoji pokročili až do fáze realizace první recyklační linky a na Moravě to plánujeme zvládnout v letech 2013-2014. Věřím, že kromě podnikatelské veřejnosti z projektu bude profitovat i veřejnost široká. Chceme totiž ve společných prostorách pořádat i netradiční environmentální výstavy, např. výrobků z recyklátů. Jako příklad mohu uvést produkci našeho partnera z Uherského Brodu, který takto vyrábí různé pryžové rohože, kanalizační poklopy a jiné výrobky využitelné ve stavebnictví.

Co se výsledku týče, tak ten se v dnešní době, kdy je „krize“ skloňována na každém místě, jen velmi těžko předpovídá. Projektu však věnujeme maximální pozornost, pracujeme s profesionálními nástroji a partnery a nejsme začátečníci v oboru. Uherské Hradiště a jeho okolí považujeme za oblast s vysokým růstovým potenciálem, který jsme schopni zcela konkrétně měřit i na výsledcích našich dalších podnikatelských aktivit.

Bude v rámci projektu fungovat Purum také jako Business Angel (tj. investice do zajímavých rozvíjejících se technologií)?

Purum bude Business Angel v rámci vývoje technologií určitě využívat. Máme řadu rozpracovaných záměrů zejména v oblasti „od odpadu k energii“ (waste to energy) a „od odpadu k výrobku“. Toto jsou hlavní směry, kterými se chceme do budoucna ubírat. Odpady zhodnocovat a vyvíjet na to vlastní technologie a výrobky. V současné době pracujeme např. na recyklaci plastů na dále využitelné regranuláty, na výrobě paliv z objemného odpadu pro cementárny a následně zpracováním např. peletováním či briketováním.

„Projektu věříme a jsme velmi optimističtí,“ říká ředitel společnosti Purum Daniel Kraft.

Vizualizace VTP Triangl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *