Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Projekt povzbudil lidi k třídění odpadu

Koncem loňského roku rozdala společnost OZO Ostrava ve spolupráci se statutárním městem Ostrava tři tisíce setů tašek na třídění odpadu ve vybraných domácnostech.

Začal tak pilotní projekt, který ověřil možnost rozšířit systém třídění komunálního odpadu ve městě až do domácností. Letos v kvěrnu agentura Respond&Co v nich provedla šetření s cílem zmapovat, jaké jsou postoje obyvatel města ke třídění domovního odpadu a jak separační tašky na papír, plast a sklo ovlivnily jejich zvyky. Jde o ojedinělý projekt, který nemá v celé České republice obdoby – společnost OZO Ostrava totiž nabídkou svých separačních tašek »vstupuje« až do obydlí občanů a nabízí jim možnost snadného třídění již v jejich domácnostech.


POČET LIDÍ, KTEŘÍ TŘÍDÍ, ROSTE

Výsledky pilotního projektu jsou nadmíru příznivé. Z průzkumu například vyplynulo, že 76 % domácností již po pěti měsících trvání projektu separační tašky používá a že u poloviny domácností se objem vytříděného odpadu zvýšil. Z domácností, jež předtím odpad netřídily, se jich 56 % rozhodlo po distribuci tašek odpad třídit. Téměř všichni respondenti by tyto tašky ostatním Ostravanům k třídění doporučili. Třetina z nich by dokonce uvítala, kdyby tašky na třídění odpadu byly ještě objemnější.

TAŠKY ZAKOTVÍ V MĚSTSKÉM SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Na základě povzbudivých výsledků pilotního projektu se společnost OZO Ostrava a statutární město Ostrava rozhodly, že se tašky na třídění v budoucnu stanou trvalou součástí systému nakládání s odpady ve městě. Zahájení jejich výdeje všem réměř 130 tisícům domácností ve městě je naplánováno na jaro příštího roku. Společnost OZO Ostrava službu nabídla také dalším městům a obcím ve své svozové oblasti.

»Naším cílem je, aby se tašky na třídění staly trvalou součástí systému nakládání s odpady ve městě a aby cesta tříděného odpadu nezačínala až u kontejneru, ale už v domácnosti každého občana,« uvedl ředitel společnosti OZO Ostrava Ing. Karel Belda k unikátnímu projektu na třídění odpadu v České republice.

1180 OSTRAVSKÝCH HNÍZD

V Ostravě v současnosti existuje 1180 stanovišť ke třídění odpadu. Takzvaná separační hnízda mohou obyvatelé města najít prakticky v každé druhé ulici a i díky tomu vytřídí o třetinu více odpadu, než tomu bylo před pěti lety. Jen během letošního prvního pololetí skončilo v barevných kontejnerech společnosti OZO celkem 4035 tun odpadu, z čehož bylo 998 tun papíru (dalších 1734 tun papíru odevzdali Ostravané ve výkupnách druhotných surovin), 1672 tun plastů a 1365 tun skla, což je téměř o pět set tun více odpadu než za stejné období v loňském roce.

 

Separační tašky na třídění papíru, plastu a skla se v budoucnu stanou trvalou součástí systému nakládání s odpady ve městě.

To jsou ony! Separační tašky společnosti OZO Ostrava na papír, plast a sklo.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *